Wet toekomst pensioenen

Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen moeten alle pensioenregelingen in Nederland vóór 2028 worden aangepast. Nieuwe regelingen die na 1 juli 2023 in het leven worden geroepen, moeten direct aan de Wet toekomst pensioenen voldoen.

De belangrijkste vereisten als gevolg van de Wet toekomst pensioenen zijn:

  • vanaf 2028 mag de pensioenpremie niet meer afhankelijk zijn van de leeftijd van de werknemer; voor álle werknemers (binnen dezelfde groep) moet het premiepercentage gelijk zijn.
  • bestaande gestaffelde pensioenregelingen mogen na 2027 blijven bestaan voor bestaande deelnemers.
  • nieuwe pensioenregelingen moeten vanaf 1 juli 2023 voldoen aan het voorschrift van een gelijke premie.
  • het nabestaandenpensioen bij vooroverlijden moet worden uitgedrukt in een percentage (maximaal 50%) van het salaris.

Om de pensioenregeling te wijzigen, in lijn met de Wet toekomst pensioenen, zal de werkgever (die niet aangesloten is bij een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds) een wijzigingstraject moeten opstarten. Omdat iedere werkgever voor andere uitdagingen staat, is er geen pasklare oplossing. Een wijzigingstraject vereist maatwerk en een heel goede voorbereiding. Gebeurt dat niet, dan zullen werkgevers waarschijnlijk tegen kostenposten en andere verrassingen aanlopen.

Klik hier voor een kort overzicht van de wijzigingen die moeten plaatsvinden in een pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of premiepensioeninstelling.

Klik hier om de parlementaire geschiedenis van de wet in te zien.

Mail KWPS