Whitepapers, checklisten en informatie

Onderstaand treft u gratis informatie, handige checklisten en informatieve brochures aan over enkele van onze oplossingen.

Opdrachtgevers schakelen KWPS in voor uiteenlopende juridische, economische, fiscale, verzekerings- en/of waarderingstechnische vraagstukken op het snijvlak van Employee Benefits en Risk Management. Wij brengen graag vrijblijvende offertes uit na een korte of uitgebreide kennismaking of intake.

Whitepapers

Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid
Checklist RVU-heffing 52%
Impact van de Wtp op fusies en overnames
Pensioen en personeelsverzekeringen in Nederland
Wet toekomst pensioenen - Impact op de ABP-regeling

Korte brochures

Algemene brochure
Pensioencoaching
Start-up pension scheme
Stroomschema Wet toekomst pensioenen
Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Mail KWPS