Diensten

Als nichekantoor adviseren en assisteren wij werkgevers(adviseurs) bij simpele tot complexe vraagstukken op het gebied van pensioen, arbeidsvoorwaarden en verzekeringen. Of het bijvoorbeeld een overname, harmonisatie, calculatie, implementatie, het beheren en onderbrengen van pensioen- en inkomensverzekeringen of communicatie betreft: KWPS combineert een praktische aanpak met diepgaande en multidisciplinaire kennis. Op die manier minimaliseren wij risico’s en bent u 'in control'. Wij komen graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. 

Inhoudelijk kan KWPS op de volgende gebieden adviseren:

Tax & Legal

Arbeidsvoorwaarden moeten passend zijn: betaalbaar, effectief, duurzaam en compliant. Onze juristen en fiscalisten zijn als geen ander in staat voor deze combinatie te zorgen, in samenwerking met onze economen en econometristen.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • fusies en overnames
 • werkingssfeeronderzoek en overleg Bpf
 • ontwerp van regelingen
 • vooroverleg en beschikkingen Belastingdienst
 • wijzigings- en harmonisatie-vraagstukken, overgangsregelingen
 • instemmingstrajecten, communicatie en voorlichting
 • pensioen en gelijke behandeling
 • wijziging van uitvoerder
 • RVU, tax control framework en andere loonbelastingvraagstukken
Actuarial & HR accounting

Onze rekenaars combineren kennis en vaardigheden met de uitgebreide kennis van onze (fiscaal)juristen en komen op die manier tot adviezen en analyses die belangrijke waarde en inzicht toevoegen.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • fusies en overnames
 • pensioenschadeberekeningen
 • compensatieberekeningen
 • bestandsanalyses en -vergelijkingen
 • data-analyses en data-projecties
 • kwantitatieve toets bij RVU
 • prognose pensioenuitkeringen
 • waardering verplichtingen en vaststelling voorzieningen
Wealth, health, sustainability

Werknemers zijn de kurk waar iedere organisatie op drijft. Zonder mensen houdt het op. Onze consultants stellen de cliënt voorop en de motivatie en vitaliteit van hun mensen centraal.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • pensioenoptimalisatie
 • analyse pensioensituatie werknemers
 • pensioencoaching werknemers
 • vroeg- en prepensioenregelingen
 • individuele en collectieve vertrekregelingen
 • generatiepact-regelingen
 • voorkoming RVU-heffing
 • verlofregelingen en verlofsparen
 • duurzaam inzetbaarheidsbudget
 • vitaliteitssparen
 • eigenrisicodragerschap WGA/WIA
Insurance brokerage & Investments

In de wirwar van aanbieders met verschillende producten en nog meer kenmerken kunnen onze specialisten het passende aanbod definiëren en door onderhandelingen verder verbeteren.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

 • opvragen en beoordelen pensioenoffertes
 • onderhandelingen met uitvoerders
 • vergelijking beleggingen Life Cycle
 • Anw-hiaatverzekeringen
 • WIA- en WGA-verzekeringen
 • verzuimverzekeringen
 • overlijdensrisicoverzekeringen
 • lijfrente- en bankspaarproducten
 • netto (boventonse) pensioenverzekeringen
 • second opinion
 • administratie en steekproeven

 

KWPS kan in overleg met haar cliënt de volgende rollen en taken op zich nemen:

Ontwerp, advies en strategie
Passende arbeidsvoorwaarden zijn afgestemd op de financiële en HR-strategie van de werkgever. Zij sluiten aan op het in- door- en uitstroombeleid van de organisatie en zijn competitief in de markt, als daarom gevraagd wordt. De arbeidsvoorwaarden zijn bij voorkeur makkelijk communiceerbaar en uitvoerbaar, voldoen aan geldende wet- en regelgeving en zijn in het geval van wetswijzigingen zo min mogelijk onderhoudsgevoelig. Als er sprake is van een arbeidsvoorwaarde die extern wordt uitgevoerd dan is verzekerbaarheid een belangrijke extra voorwaarde.
Onderhandelingen, netwerk en marktkennis
Voor meer complexe arbeidsvoorwaarden als pensioenen en verzekeringen is het - naast diepgaande kennis - van groot belang te kunnen onderhandelen met (pensioen)uitvoerders en werknemersvertegenwoordigers. Wij kunnen putten uit kennis en vaardigheden alsmede uit een breed netwerk van onder andere advocaten, fiscalisten, accountants, pensioenuitvoerders en andere financiële instellingen, alsmede de belastingdienst. Wij weten goed wat er speelt, aangeboden en afgenomen wordt en waar er valkuilen zijn.
Communicatie, implementatie en ondersteuning
Is een arbeidsvoorwaarde eenmaal ontworpen, dan is passende communicatie vaak essentieel voor begrip en waardering van de arbeidsvoorwaarde. Deze communicatie begint vaak al in de ontwerpfase. Goede communicatie is gemaakt op de ontvanger en vertelt het eerlijke verhaal. Het draait om de persoon van de individuele werknemer. Communicatie is een goede mix van collectieve voorlichting en individuele, intrinsieke afstemming. Dat impliceert wederkerigheid, begrip en het voorkomen van verrassingen. Ook bij de administratieve implementatie van de arbeidsvoorwaarde kunnen wij een rol spelen.
Operationele support, steekproeven en risico-monitoring
Ons uitgangspunt is dat arbeidsvoorwaarden na de implementatie door de werkgever moeten kunnen worden uitgevoerd. Toch zijn er gevallen denkbaar waarin de werkgever ondersteuning nodig heeft, bijvoorbeeld bij het ontbreken van kennis, discontinuïteit in de bezetting of als een arbeidsvoorwaarde niet de gedroomde vorm en eenvoud heeft. Kan een werkgever de arbeidsvoorwaarde wel zelf uitvoeren, dan zijn steekproeven en risico-monitoring geen overbodige luxe. In de praktijk blijkt regelmatig dat er geen aansluiting bestaat tussen de verschillende administraties met alle financiële en juridische gevolgen van dien. 

 

Wij adviseren op basis van strikte onafhankelijkheid, vallen onder de regels van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en zijn in het bezit van de vereiste AFM-vergunningen.

Wij kunnen genoemde rollen en taken combineren met onze uitgebreide inhoudelijke kennis vanwege ons ervaren team dat bestaat uit fiscalisten, juristen, economen, econometristen en actuarieel geschoolden. Omdat onze kennis grenzen heeft werken wij samen met een groot aantal advocatenkantoren, actief op het gebied van arbeidsrecht.

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Natasja Winter of Jan-Olivier Kuijkhoven