Privacy Statement

Dit privacy statement is van toepassing op alle websites van KWPS B.V., gevestigd aan Strawinskylaan 1115, 1077 XX te Amsterdam.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals het verstrekken van onze nieuwsbrief en mailings aan u, het voeren van correspondentie met u, het uitnodigen voor evenementen of het afhandelen van een sollicitatie.

We kunnen de informatie die we van u hebben verzameld, combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren en kunnen we onze contacten met u beter op u afstemmen.

Daarnaast kunnen we ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze websites. Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder Google Analytics.

Waar worden uw persoonlijke gegevens voor gebruikt

  • Voor het versturen van nieuwsbrieven
  • Voor het leggen van contact met u, door onszelf geïnitieerd zoals het uitnodigen voor evenementen of door u geïnitieerd zoals het afhandelen van uw sollicitatie.
  • Voor het verbeteren van onze website als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard

Wij hanteren voor alle ontvangen persoonsgegevens ten minste de wettelijke bewaartermijnen en de vanuit beroepsorganisaties voorgeschreven bewaartermijnen.

Uw keuzemogelijkheden en rechten

Als we gegevens van u verzamelen, kunt u ons laten weten dat u niet wilt dat deze voor verdere marketingdoeleinden zoals het verspreiden van mailings worden gebruikt.

Als u inzage, aanpassing of verwijdering van uw gegevens of gegeven toestemming wenst, kunt u dit verzoek bij ons indienen. Wij zullen uw verzoek in behandeling nemen en u binnen de wettelijke termijn van vier weken verder informeren.

Bovendien kunt u het gebruik van cookies in uw browser uitschakelen.

U heeft recht op gegevensoverdracht (dataportabiliteit), recht op vergetelheid, recht op inzage, recht op rectificatie en aanvulling, recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering (een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan)

Contact

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door KWPS B.V. dan kunt u zich richten tot KWPS door een e-mail te sturen naar info@kwps.nl of een brief te sturen aan KWPS B.V., Strawinskylaan 1115, 1077 XX te Amsterdam.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacy Statement zonder nadere kennisgeving aan te passen, om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

Autoriteit voor Persoonsgegevens

Voor al uw vragen rondom de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten hierbij kunt u terecht bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.