52% strafheffing voorkomen door pensioenoptimalisatie

Als specifiek afscheid wordt genomen van oudere werknemers, dan is de vertrekvergoeding vaak een zogenaamde regeling voor vervroegde uittreding (52% RVU-heffing). De heffing kan voorkomen worden als de werkgever de vertrekvergoeding in een pensioenregeling kan storten. Geldt een salarisplafond onder het fiscale maximum van € 110.111, dan is er vaak veel fiscale ruimte voor extra pensioen en wordt de 52% strafheffing voorkomen. Er zijn ook andere mogelijkheden om deze 52% extra heffing niet te hoeven betalen.

Pensioenregeling met salarisplafond

In Nederland geldt in de pensioenregeling voor ongeveer 5,5 miljoen werknemers een salarisplafond dat ver onder het fiscale maximum ligt. Het fiscale salarisplafond is € 110.111 (bedrag 2020), terwijl het salarisplafond in de regeling vaak een stuk lager is, bijvoorbeeld € 65.000. Als een werkgever geen excedentpensioenregeling aanbiedt, dan is er veel fiscale ruimte voor extra pensioen als de oudere werknemer een salaris heeft dat boven de € 65.000 ligt. De oudere werknemer kan hierdoor op individuele basis meer pensioen toegezegd worden. Dat hogere pensioen kan naar voren gehaald worden en worden gecombineerd met een hoog/laag-constructie. Door deze pensioenroute kan de werknemer de periode tot de AOW‑leeftijd financieel overbruggen en betaalt de werkgever geen RVU.

Voorbeeld

Een regeling kent een salarisgrens van € 65.000. De werknemer werkt al 30 jaar bij de werkgever en heeft inmiddels een salaris van € 85.000. De werkgever heeft geen excedentpensioenregeling afgesloten. De fiscale ruimte voor extra pensioenopbouw is 30 jaar * 1,657% * € 20.000, oftewel een levenslang jaarlijks ouderdomspensioen van € 9.942. De koopsom hiervoor is grofweg € 200.000. Er kan in dat geval maximaal een bedrag van € 200.000 in een excedentpensioenregeling worden gestort.

Andere oplossingen

Is er sprake van een bedrijfstakpensioenfonds met een fiscaal maximaal salarisplafond, heeft de werkgever wél een excedentpensioenregeling, of heeft de werknemer een salaris onder de salarisgrens in de regeling? Dan is er waarschijnlijk geen of onvoldoende fiscale ruimte in de pensioenregeling om hierin substantiële stortingen te doen. Toch zijn er legio (andere) mogelijkheden de RVU-heffing te kunnen voorkomen. Wij wijzen op www.personeelsreductie.nl en onze checklist RVU-heffing 52%.

11 juni 2020

Auteur(s) en meer informatie: