(Afgeleid) verschoningsrecht en belastingadvies

Op grond van rechtspraak van de Hoge Raad kunnen belastingadviseurs aan het wettelijk verschoningsrecht van advocaten en notarissen een afgeleid verschoningsrecht ontlenen (HR 29 maart 1994, NJ 1994, 552). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor KWPS en is met name relevant voor de zogenaamde RVU-heffing.

Inschakelen van een belastingadviseur door een advocaat

Indien een belastingadviseur door een advocaat wordt ingeschakeld, dan kan de belastingadviseur zich beroepen op het afgeleid verschoningsrecht. De belastingadviseur ‘leent’ dan als het ware het verschoningsrecht van de advocaat. De belastingadviseur behoort dossiers waarop het afgeleid verschoningsrecht van toepassing is, als zodanig te administreren. De belastingadviseur dient ook rechtstreeks aan de advocaat te factureren.

Advocaat handelt zelf als belastingadviseur

Als een advocaat wordt ingeschakeld door een cliënt voor een fiscaal vraagstuk en de advocaat zelf adviseert, dan treedt de advocaat op als belastingadviseur in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: Wwft) en kan deze niet beroepen op diens geheimhoudingsplicht. Zie ook artikel 1a lid 4 onderdeel a Wwft.

4 januari 2021

Auteur(s) en meer informatie: