Belangrijke pensioenwijzigingen voor uw salarisadministratie

Nog een paar dagen en dan is pensioenleeftijd 68 een feit. De meeste pensioenregelingen zijn inmiddels aangepast. Maar vergeet niet de relevante wijzigingen in de salarisadministratie door te voeren. Wat wijzigt er allemaal op 1 januari 2018? 

AOW-franchise

Jaarlijks wordt de AOW-franchise gecorrigeerd voor de stijgende AOW-uitkering.

  AOW-franchise middelloon AOW-franchise eindloon
2017 € 13.344 € 15.099
2018 € 13.123 € 14.850

Heeft uw pensioenregeling een afwijkende franchise? Dan wordt deze vaak ook gecorrigeerd voor prijs- of looninflatie.

In 2015 heeft de Belastingdienst tijdelijk goedgekeurd om voor een middelloonregeling voor het partnerpensioen op eindloonbasis de middelloonfranchise te hanteren. Deze tijdelijke goedkeuring is omgezet in een permanente. Veel pensioenuitvoerders hebben hier al op geanticipeerd in het wijzigingsvoorstel voor 2018. Maar let op, maakt de pensioenregeling ook gebruik van een zogenaamde eindloonknip voor dienstjaren vóór 2015, dan kan de middelloonfranchise niet worden gehanteerd.

Maximum pensioengevend salaris

Evenals de AOW-franchise wordt het maximum pensioengevend salaris jaarlijks verhoogd. Per 1 januari 2018 wordt het salaris voor de pensioenopbouw in de bruto pensioenregeling gemaximeerd op € 105.075. Zie ook onze over de wijzigingen per 2018 in netto pensioen

21 december 2017

Auteur(s)