Belastingdienst bevestigt afrondingsmethode RVU-drempelvrijstelling

KWPS heeft recent vragen over de wettelijke afrondingsmethode voorgelegd aan de Belastingdienst en een bevestigend antwoord gekregen. Deze methode is verwerkt in de gratis rekentool RVU-drempelvrijstelling op onze website BerekenBenefits.

Aan de hand van een voorbeeld leggen we de afrondingsmethode uit. Als een werknemer een vertrekvergoeding ontvangt op 24 februari 2022 en deze persoon op 25 maart 2023 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, dan is de periode in dagen gerekend net iets minder dan 13 maanden (uitgaande van een gemiddeld aantal dagen), vanwege het feit dat februari 28 dagen kent. Op basis van de redactie van het wetsartikel zijn op 25 maart 2023 1 jaar (2023 - 2022), 1 maand (maand 3 - maand 2) en 1 dag (25 - 24) verstreken. De periode van 13 maanden en 1 dag mag op grond van artikel 32ba, lid 7 Wet LB naar 14 maanden worden afgerond. De werkgever mag dus op grond van artikel 32ba Wet LB een vergoeding ineens ontvangen van maximaal 14 keer € 1.874, zonder dat sprake is van een RVU. De Kennisgroep pensioenen loonbelasting van de Belastingdienst heeft bevestigd dat ook zij van mening is dat de wettelijke geregelde afronding op deze manier kan worden toegepast. Dat wil niet zeggen dat een individuele inspecteur een andere mening zou kunnen zijn toegedaan.

2 februari 2022

Auteur(s) en meer informatie: