Belastingplan 2021

Met Prinsjesdag is het belastingplan voor aanstaand jaar gepubliceerd. In het Belastingplan is niets terug te vinden over de diverse fiscale aspecten van het Pensioenakkoord, omdat deze aspecten in andere wetsvoorstellen zijn en worden geregeld. Op het gebied van de loon- en inkomstenbelasting vinden de volgende wijzigingen plaats.

  • Algemene heffingskorting: De algemene heffingskorting voor inkomens tot € 68.507 wordt met € 22 verhoogd bovenop de al geplande verhoging van € 60. Dit leidt tot een hoger netto inkomen.
  • Arbeidskorting: De arbeidskorting wordt verhoogd en is afhankelijk van het inkomen. Deze verhoging stond in eerste instantie gepland voor 2022, maar wordt vervroegd doorgevoerd naar aanleiding van het rapport van de commissie Borstlap. Werknemers in loondienst profiteren van deze verhoging.
  • Inkomstenbelastingtarief: Het inkomstenbelastingtarief voor het deel van het inkomen tot € 68.507 daalt van 37,35% naar 37,10%.