Beleggingscollectief: duurzame inzetbaarheid én tijdige pensionering

Onze organisatie heeft een jaar geleden voor het eigen personeel een beleggingscollectief ingevoerd, náást de fiscaal maximale pensioenregeling. Deelname aan het beleggingscollectief is vrijwillig maar toch doen al onze collega’s mee, van secretaresse tot directie. Hoe komt dat en welke voordelen brengt het?

Het beleggingscollectief gaat uit van persoonlijke beleggingsrekeningen. Sommigen storten kleine, anderen hogere bedragen. Wij houden het gewenste bedrag als werkgever maandelijks in op het nettoloon en storten dit af bij de uitvoerder. De uitvoerder verzorgt de beleggingen. Het unieke aan de regeling is dat het geld onder voorwaarden opneembaar is en belegd wordt alsof het pensioen is. Bij overlijden gaat de gehele pot naar de erfgenamen. Het beleggingscollectief leidt tot een grotere betrokkenheid in de eigen financiële situatie én tegelijk worden onze collega’s ontzorgd. Door de lage kosten, de maandelijkse inhouding en de opnamevrijheid is het beleggingscollectief een no-brainer. Wij onderzoeken ieder jaar kort of de uitvoerder van het beleggingscollectief naar behoren presteert. Gebeurt dat niet, dan wijzigen we van uitvoerder. Geen tenenkrommende voorschriften vanuit de Pensioenwet of de fiscaliteit. Zijn er ook nadelen? Jazeker, onze collega's moeten vermogensrendementsheffing betalen. Maar dat nadeel is er ook als ze hun geld op een internet-spaarrekening zetten. En daarop zijn de rendementen een stuk lager.

In toenemende mate voeren onze cliënten een beleggingscollectief in, naast de bestaande pensioenregeling. Zij zien in dat er meer nodig is dan werknemers alleen te wijzen op de verantwoordelijkheid voldoende (bij) te sparen voor pensioen. Het helpt dat het opzetten en onderhouden van een beleggingscollectief een stuk simpeler is dan pensioen. Tot slot past een beleggingscollectief vanwege de mogelijkheid van tussentijdse opname goed in het kader van duurzame inzetbaarheid. Neem rustig contact met mij op om te overleggen of het beleggingscollectief voor uw organisatie passend kan zijn.

28 februari 2017