Eigenrisicodragers WGA-uitkeringen: eenmalig overstap mogelijk

De regering wil de kloof tussen flexibele en vaste contracten verkleinen door middel van een aantal maatregelen. Eén van die maatregelen is het verkorten van de risicoduur voor WGA-uitkeringen. Hierdoor wordt het financiële risico, dat werkgevers lopen en de verantwoordelijkheid die werkgevers hebben als hun werknemers ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden of zijn, beperkt.

Huidige situatie

Op grond van de Wet WIA hebben werkgevers verantwoordelijkheden voor werknemers die gedeeltelijk of duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De wet WIA kent met betrekking tot de financiering van de Werkhervattingsregeling een hybride stelsel. Dit houdt in dat werkgevers de keuze hebben om zich te verzekeren via het UWV of om eigenrisicodrager te zijn. Eigenrisicodragers hebben de opties om het WGA-risico geheel zelf te dragen of onder te brengen bij  een private verzekeraar. De periode van de verantwoordelijkheid voor de financiering van de re-integratie op grond van de WGA is op dit moment tien jaar. De keuze voor publieke verzekering wordt vastgelegd voor drie jaar.

Nieuwe situatie

De risicoduur voor WGA-uitkeringen wordt verkort van tien naar vijf jaar. Dit geldt voor zowel publiek verzekerde werkgevers als eigenrisicodragers voor de WGA. De verkorte periode heeft effect op de premies. De regering heeft daarom besloten dat bij inwerkingtreding van deze maatregel werkgevers eenmalig de keuze kunnen wijzigen voor een publieke verzekering of om eigenrisicodrager te zijn. Het Verbond van Verzekeraars heeft haar leden opgeroepen om werkgevers te faciliteren bij een andere keuze over hoe zij het arbeidsongeschiktheidsrisico kunnen verzekeren ondanks een lopend contract.

Wat betekent dit voor de praktijk?

De inwerkingtredingsdatum van de verkorte WGA-risicoperiode is 1 januari 2020. Bent u als werkgever voor 1 januari 2020 overgestapt van eigenrisicodrager naar publieke verzekering? Dan kunt u eenmalig ervoor kiezen om uw keuze te wijzigen. Stapt u na 1 januari 2020 over? Dan bent u weer verplicht drie jaar publiek verzekerd, u had namelijk bij het overstappen rekening kunnen houden met de verkorte WGA-risicoperiode.

Wij raden werkgevers aan tijdig voor zichzelf inzichtelijk te krijgen wat de (financiële) voor- en nadelen van het nieuwe systeem zijn, zodat een weloverwogen afweging tussen de publieke verzekering dan wel het eigenrisicodragerschap kan worden gemaakt. 

22 mei 2018

Auteur(s)