Fiscaal maximale premieafdracht en fiscale ruimte voor compensatie

De leeftijdsonafhankelijke premie mag maximaal 33% van de pensioengrondslag bedragen. Deze premie wordt gebruikt voor de opbouw van ouderdomspensioen en partnerpensioen na pensioendatum. Tot 2036 kan een additionele fiscale ruimte van 3% worden benut voor de compensatie van de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 

Vaststelling premiebegrenzing

De maximale fiscale premie wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar. Om stabiliteit en zekerheid te creëren, zal de eerste premiegrens worden gehanteerd tot 2036. Het kabinet committeert zich nu al aan een fiscaal maximale premiegrens van minimaal 30% en maximaal 33%, zodat sociale partners nu alvast enige zekerheid hebben. Het maximale percentage is met name vastgesteld op basis van het verwachte rendement. Met een jaarlijks rendement van 1,5% is er een vaste premie van 33% nodig. Het nieuwe fiscale maximum wordt steeds drie jaar van tevoren bekend gemaakt, zodat er voldoende tijd is om de regeling aan te passen waar nodig. Als gedurende de periode van vijf jaar de parameters dusdanig wijzigen dat de maximale premie meer dan 5%-punt afwijkt, wordt de premie tussentijds aangepast. In het nieuwe contract zijn geen fiscale begrenzingen meer aan de pensioenuitkering, zoals nu wel het geval is met bijvoorbeeld de eventtoets.

Te financieren onderdelen met de vaste premie

Met de maximale fiscale premie van 33% moeten ouderdomspensioen, partnerpensioen op opbouwbasis, de kosten voor vermogensbeheer en kosten voor het afdekken van beleggingsrisico (beleggingsgarantie) worden gefinancierd.

Er kunnen nog wel extra premies worden gerekend voor administratiekosten, incasso- en excassokosten, risicopremies voor het partnerpensioen en wezenpensioen, nabestaandenoverbruggingspensioen, arbeidsongeschiktheidspensioen en premievrijstelling bij invaliditeit. Deze premies zijn, net als de vaste premie, fiscaal aftrekbaar.

Opslag voor compensatie

Tot 2036 is er een jaarlijks budget vrijgemaakt voor compensatie, waardoor er € 1 miljard extra pensioenpremie kan worden afgedragen. Dit is gelijk aan ongeveer 3% van de totale pensioengrondslag in Nederland. Daarom bedraagt de fiscaal maximale premie tot 2036 33% tot 36%.

23 juni 2020

Auteur(s) en meer informatie: