Herstelplannen pensioenfondsen schieten tekort

De afgelopen jaren hebben veel pensioenfondsen een herstelplan moeten indienen om hun dekkingsgraad op een minimaal gewenst niveau te krijgen. Hierbij is de rente waartegen ze de toekomstige pensioenaanspraken waarderen van groot belang. Pensioenfondsen houden echter onvoldoende rekening met de huidige lage rente waardoor de herstelplannen waarschijnlijk onvoldoende zijn om de gewenste dekkingsgraad te bereiken.

 

Gebruik van RTS door pensioenfondsen

Pensioenfondsen maken gebruik van de rentetermijnstructuur (RTS) om de waarde van toekomstige pensioenaanspraken vast te stellen. Dit is vastgelegd in het Financieel Toetsingskader (FTK). Een hoge rente resulteert in een lagere waarde van de verplichtingen en andersom. Tot 20 jaar in de toekomst is de RTS gelijk aan de waargenomen gemiddelde rente in de afgelopen 3 maanden. Voor de verplichtingen die verder dan 20 jaar in de toekomst liggen, nadert de RTS de Ultimate Forward Rate (UFR). De UFR is de gemiddelde rente in de afgelopen 120 maanden, oftewel 10 jaar.

 

Ontwikkeling UFR

In de laatste jaren is de marktrente flink gedaald. Dit betekent dat ook de UFR is gedaald. Blijft de rente op het huidige niveau, dan zal de UFR zeker dalen. Dit blijkt onder andere uit het rapport van het Actuarieel Genootschap van 20 maart 2018. Relatief hoge rente aan het begin van de 10-jaarsperiode ‘verdwijnt’ op enig moment uit de reeks en wordt vervangen door de huidige lage rente. In de komende jaren moeten pensioenfondsen hun toekomstige pensioenaanspraken dus waarderen tegen een lagere rente, terwijl de financiële middelen ceteris paribus niet stijgen. Het pensioenfonds ziet de dekkingsgraad dalen.

 

Gevolgen

Veel pensioenfondsen hebben de afgelopen jaren een herstelplan ingediend om hun dekkingsgraad op een gewenst niveau te krijgen. Een toekomstige daling van de UFR is hierbij niet meegenomen, terwijl vaststaat dat er een daling optreedt als de marktrente niet (substantieel) stijgt. Deelnemers kunnen daarom voor een verrassing komen te staan wanneer de dekkingsgraden gelijk blijven of dalen, ondanks de maatregelen uit het herstelplan. Voor veel deelnemers komen kortingen op hun pensioenaanspraken per 2021 dichtbij.

 

16 augustus 2018