Het Personeelsfonds; Bestaande oplossing voor nieuwe problemen

Een personeelsfonds is een bestaand fenomeen en is interessant omdat het belastingvrije uitkeringen kan doen aan werknemers. Een personeelsfonds is in deze tijden van oplopende inflatie, woningnood, schuldsanering en een dreigende recessie in toenemende mate interessant. Met een personeelsfonds kan meer aan maatwerk worden gedaan dan een algemene maatregel als een salarisverhoging. Er moeten fiscale regels in acht worden genomen om de belastingvrije uitkeringen te kunnen doen.

De essentie van een personeelsfonds

Het personeelsfonds beslist - los van de werkgever – waaraan uitgaven ten behoeve van het personeel van de werkgever worden gedaan. In een luxe-situatie is dat een personeelsuitje, maar veel realistischer is tegenwoordig financiële ondersteuning van werknemers die moeite hebben rond te komen. Aanleiding kunnen de gestegen kosten van de energierekening en het levensonderhoud zijn. Werknemers hebben nergens recht op; het personeelsfonds kán bepaalde uitkeringen doen. Voorwaarde voor het belastingvrij zijn van de uitkeringen is dat de werkgever gedurende de laatste vijf kalenderjaren niet meer aan het fonds heeft bijgedragen dan de werknemers.

Moet het personeelsfonds vijf jaar bestaan?

Nee, dat hoeft niet. De onbelaste uitkering kan ook worden gedaan indien het personeelsfonds korter bestaat dan vijf jaar. Gedurende de tijd dat het fonds heeft bestaan, moet het totaal van de werknemersbijdragen gelijk of hoger zijn dan de werkgeversbijdrage. Met een Personeelsfonds kan dus direct worden gestart.

Hoe dragen de werknemers en de werkgever bij aan het personeelsfonds?

Deelname is in beginsel vrijwillig. Werknemers dragen bij vanuit het nettoloon. De werkgever kan het gezamenlijke bedrag van de werknemers vervolgens (maximaal) verdubbelen. De werkgeversbijdrage vormt een aftrekpost voor de vennootschapsbelasting.

Hoe komen uitkeringen tot stand?

Een individuele werknemer kan een aanvraag doen bij het personeelsfonds, maar het fonds kan ook zelf beslissen tot uitkeringen over te gaan, aan een of meerdere werknemers.

Wat is het verband met de werkkostenregeling?

Gebruikmaken van een personeelsfonds levert voor de werkgever een besparing op. De werkgeversbijdrage aan het personeelsfonds drukt namelijk niet op de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Dit verlaagt de kans op eindheffing.

11 oktober 2022

Auteur(s) en meer informatie: