Indexaties pensioenfondsen na verruiming regels

Tijdens de transitieperiode naar het nieuwe pensioenstelsel mogen pensioenen eerder geïndexeerd worden dan nu toe mogelijk is. Ondanks dat de Wet toekomst pensioenen nog niet definitief is, kunnen fondsen deze verruimde regels ook al met terugwerkende kracht over 2022 toepassen. Een aantal bedrijfstakpensioenfondsen maakt hier gretig gebruik van. 

Hieronder geven wij een overzicht van de grotere fondsen en hun indexaties. 

ABP
  • 2,39% vanaf juli
  • nabetaling van 1,2% met terugwerkende kracht tot januari 2022
PFZW
  • 2,7% vanaf oktober
Bouw
  • 0,8% vanaf juli
  • indexeerde in januari met 1,76%
PME
  • 1,29% vanaf juli
PMT
  • 1,29% vanaf oktober
PGB
  • 2,77% met terugwerkende kracht tot januari 2022
  • indexeerde in januari al met 0,23%

De hoge inflatie in het afgelopen halfjaar is niet in aanmerking genomen bij het vaststellen van deze indexaties. Deze zal in aanmerking worden genomen in de indexatie in 2023. Het is de vraag of de fondsen op dat moment over voldoende middelen beschikken om nogmaals te kunnen indexeren.

8 juli 2022

Auteur(s) en meer informatie: