Invoering van de Wtp is (tenminste) een half jaar uitgesteld

Op 6 oktober is bekend geworden dat de Wet toekomst pensioenen niet in werking zal treden op 1 januari 2023. Dit heeft pensioenminister Carola Schouten geantwoord op vragen van Pieter Omtzigt.

Uit de antwoorden van de minister, de huidige wet- en regelgeving en het wetsvoorstel kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

  • De minister streeft naar inwerkingtreding per 1 juli 2023, hetgeen betekent dat er meer uitstel kan optreden.
  • Werkgevers die de komende maanden een regeling willen invoeren, moeten deze nog baseren op de huidige wet- en regelgeving.
  • Belangrijk is dat een regeling met een vlakke premie - kenmerk van de Wtp – nu al mogelijk is en adviseurs hierop moeten wijzen, vanwege hun zorgplicht.
  • Het uitstel wil niet zeggen dat het einde van de transitieperiode - beoogd op 1 januari 2027 - ook later zal eindigen. Na het einde van de transitieperiode moeten alle op dat moment bestaande regelingen zijn aangepast aan de Wtp. Er geldt een uitzondering voor progressieve premies in een bestaande regeling voor bestaande deelnemers.

6 oktober 2022

Auteur(s) en meer informatie: