Kabinet: verplichtstelling regeling in plaats van fonds

Het kabinet beoogt een wetsvoorstel in te dienen dat er voor zorgt dat er niet langer sprake zal zijn van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, maar van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregelingen. Hierdoor krijgen sociale partners vrije keuze bij de selectie van de uitvoerder van een verplichte bedrijfstakpensioenregeling.

Dat blijkt uit de brief van Staatssecretaris Klijnsma die op 16 november 2015 aan de Tweede Kamer is verzonden. In deze brief schrijft Klijnsma dat verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de wens hebben om in een algemeen pensioenfonds tot schaalvergroting te komen. Op dit moment is dat niet mogelijk.

Klijnsma heeft laten onderzoeken onder welke voorwaarden verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen zich kunnen omvormen tot een algemeen pensioenfonds of de verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling kunnen laten uitvoeren door een algemeen pensioenfonds.

Er is een aantal waarborgen nodig om belangrijke elementen van het pensioenstelsel te beschermen. Tot deze elementen behoren de juridische houdbaarheid van de verplichtstelling en een goed functionerende markt voor pensioenuitvoering.

Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Geregeld moet worden dat een verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling collectief wordt ondergebracht bij één uitvoerder, dit om schaalgrootte en daarmee kostenvoordelen te behouden.
  • Voorkomen moet worden dat de marktwerking wordt verstoord doordat grote verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen via (de omvorming tot) een algemeen pensioenfonds met een gunstige uitgangspositie op de markt komen.
  • De verplichtstellingen zullen moeten worden gewijzigd. Daartoe is in ieder geval wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 vereist.

Wanneer de benodigde waarborgen in kaart zijn gebracht en het uiteindelijke wetsvoorstel is omgezet in wetgeving kan het pensioenlandschap er totaal anders uit gaan zien. 

2 december 2015

Auteur(s)