Kleine pensioenen worden overgedragen, maar niet allemaal

Kleine pensioenen kunnen sinds 2018 op initiatief van de uitvoerder automatisch worden overgedragen. Voor pensioenen ontstaan vóór 2018 is een inhaalslag nodig. Hiermee wordt in april 2021 gestart. Echter, niet alle uitvoerders doen mee. Bijna 70 uitvoerders hebben, om uiteenlopende redenen, besloten om hun kleine pensioenen niet over te dragen.

Inhaalslag is in december 2023 afgerond

In totaal zijn er in Nederland zo’n twee miljoen kleine pensioenen die zijn ontstaan vóór 2018. De aanspraken zijn destijds niet automatisch overgedragen. Dat gebeurt nu alsnog. Als alle uitvoerders tegelijk hun kleine pensioenen zouden overdragen, leidt dit tot een overbelasting van de ontvangende uitvoerders. Daarnaast is de capaciteit van het Pensioenregister (waarin uitvoerders hun kleine pensioenen delen) niet toereikend om alle informatie in één keer te kunnen verwerken. Daarom is er een planning gemaakt waarbij de uitvoerders op verschillende momenten hun pensioenen mogen aanbieden. Uitvoerders met een groot aantal kleine pensioenen (meer dan 20.000) moeten het aanbieden van hun kleine pensioenen uitsmeren over een aantal weken, of zelfs meerdere maanden. De hele planning loopt tot december 2023. Het kan dus nog even duren voordat alle kleine pensioenen zijn overgedragen.

Niet iedereen doet mee

Niet alle uitvoerders zullen hun kleine pensioenen overdragen. Dit heeft verschillende redenen. Alleen kleine pensioenen die zijn ontstaan bij einde dienstverband mogen worden overgedragen. Als de ontstaansgeschiedenis onbekend is, kunnen deze niet worden overgedragen. De controle hierop leidt tot extra administratieve lasten. Ook is het niet altijd bekend hoe het kleine pensioen is ontstaan, zodat niet bekend is of de overdracht überhaupt is toegestaan. Overigens is er op dit moment wetgeving in de maak die dit knelpunt moet oplossen.

De belangrijke conclusies zijn:

  • De planning loopt over meerdere jaren. Het kan daarom even duren voordat de kleine pensioenen zijn overgedragen.
  • Niet alle kleine pensioenen worden overgedragen, omdat niet alle uitvoerders automatisch zullen overdragen. Overigens kan een werknemer altijd zelf een waardeoverdracht aanvragen. Bij een wisseling van werkgever is de uitvoerder in beginsel verplicht hieraan mee te werken.

9 april 2021

Auteur(s) en meer informatie: