Koolmees coulant met partnertoeslag AOW tijdens corona

Veel gepensioneerde zorgmedewerkers gaan momenteel weer aan de slag om hun voormalige collega’s bij te staan. Dit positieve maatschappelijke gebaar kan echter negatieve gevolgen hebben voor de partnertoeslag van AOW-gerechtigden. Minister Koolmees heeft zich echter coulant getoond en de SVB verzocht om af te wijken van het huidige beleid. Hierdoor blijft het recht op partnertoeslag bestaan, ondanks de overschrijding van de inkomensgrens.

AOW-gerechtigden krijgen een partnertoeslag als aanvulling op de AOW-uitkering wanneer zij een partner hebben die nog niet AOW‑gerechtigd is en een relatief laag of geen inkomen heeft. Deze regeling bestond tot 2015, maar AOW’ers die reeds partnertoeslag ontvingen en nog steeds aan de voorwaarden voldoen, hebben in 2020 ook nog recht op deze toeslag.

Als de partner als gevolg van de gestegen vraag naar personeel in cruciale beroepen opnieuw gaat werken of meer uren maakt (bijvoorbeeld in de zorg), stijgt het inkomen van de partner. Als het inkomen stijgt boven de inkomensgrens voor partnertoeslag (circa € 1.500 bruto per maand) zou de AOW-gerechtigde zijn partnertoeslag verliezen, ook voor toekomstige jaren. De SP heeft Kamervragen gesteld, want het verlies van de toeslag is een ongewenste bijwerking gezien het maatschappelijk belang van zorgpersoneel en andere cruciale beroepen.

Minister Koolmees is het hiermee eens en heeft derhalve de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzocht om af te wijken van de beleidsregels. Indien de partner in een cruciaal beroep meer is gaan werken, moet het recht op partnertoeslag na het beëindigen van deze extra werkzaamheden weer herleven. De versoepeling van het beleid is van toepassing zolang de noodmaatregelen in het kader van de coronacrisis, zoals de NOW‑regeling, van kracht zijn.

26 mei 2020

Auteur(s) en meer informatie: