Kunnen seniorenregelingen discriminerend werken?

Bedrijven nemen volop maatregelen om duurzame inzetbaarheid van de werknemers te verhogen. Maatregelen ter verhoging van de inzetbaarheid van oudere werknemers kunnen namelijk worden beschouwd als leeftijdsdiscriminatie. Doorslaggevend zijn het doel en de gevolgen van de ingezette of toegepaste arbeidsvoorwaarde. 

Duurzame inzetbaarheid lijkt tegenwoordig het toverwoord voor HR. De juiste toepassing is echter afhankelijk van de juridische grenzen. Wanneer oudere werknemers ontzien worden van werkzaamheden en/of extra verlofdagen ontvangen, kan dit discriminerend zijn richting jongere werknemers. In 2015 werd door het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld dat een bedrijf verboden onderscheid maakte op basis van leeftijd bij de toekenning van seniorendagen aan werknemers van 55 jaar en ouder. De onderneming die destijds voor het College stond, kon niet verklaren waarom de seniorendagen een toegevoegde waarde hadden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het College stelde de vraag of een andere oplossing ook had kunnen bijdragen aan de verhoging van de inzetbaarheid van oudere werknemers. Denk aan trainingen, coaching of een aanpassing van de werkzaamheden. De conclusie van deze zaak: denk niet te lichtzinnig over afwijkende arbeidsvoorwaarden voor oudere werknemers.

Om te kunnen beargumenteren waarom bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn, zal de werkgever eerst terug moeten naar de reden van deze maatregel: het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Vervolgens dienen de betrokkenen na te gaan of en waarom inzetbaarheid van oudere werknemers van belang is voor de organisatie. Wil men de werknemers behouden voor de organisatie, of juist voor de werkzaamheden die zij verrichten? Is de ervaring van oudere werknemers noodzakelijk voor de continuïteit van de onderneming? Of zou een vertrek juist kansen bieden aan nieuwe jonge werknemers. Met een antwoord op deze vragen kan een onderneming de juiste beslissingen nemen, waarbij het risico van leeftijdsdiscriminatie altijd in acht moet worden genomen.

20 december 2017