Lage WW-premie? Arbeidsovereenkomst tijdig schriftelijk vastleggen

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 is de premie-heffing voor de Werkloosheidswet (hierna: WW) gewijzigd. De premiedifferentiatie voor de WW vindt niet langer plaats op basis van sector, maar op basis van de aard van de arbeidsovereenkomst.

Vanaf 1 januari 2020 zijn er twee premiepercentages voor de WW: een lage (2,94%) en een hoge WW-premie (7,94%). Bij een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die niet een oproepovereenkomst is, geldt de lage WW-premie. Bij alle andere arbeidsovereenkomsten geldt automatisch de hoge WW-premie. De werkgever dient op de loonstrook te vermelden welk type arbeidsovereenkomst de werknemer heeft.

De deadline van 1 juli, voor wie is dit relevant?

Voor werknemers die op 1 januari 2020 of daarna in dienst zijn getreden, moet de werkgever het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen.

Voor werknemers die al in dienst waren op 31 december 2019 heeft een werkgever tot 1 juli 2020 de tijd om de arbeidsovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Heeft een werkgever de schriftelijk vastlegging nog niet geregeld op 1 juli 2020, dan moet de werkgever voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen, ook voor de toekomst.

Auteur(s) en meer informatie: