Let op: RVU-drempelvrijstelling gaat niet in per 1 januari 2021!

Den Haag heeft lange tijd beloofd dat werkgevers met ingang van 1 januari 2021 gebruik zouden kunnen maken van de RVU-drempelvrijstelling. Vanwege een vertraging in het wetgevingsproces zal de Eerste Kamer het wetsvoorstel pas in januari behandelen. De inwerkingtreding op 1 januari 2021 vindt daarom niet plaats. Wat zijn hiervan de gevolgen?

  • Over betalingen (1) die een werkgever vanaf 1 januari 2021 doet en (2) die als RVU moeten worden beschouwd, moet onverminderd en volledig 52% eindheffing worden afgedragen.
  • Na aanvaarding van het wetsvoorstel door de Eerste Kamer kan de werkgever (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021) een beroep doen op de drempelvrijstelling. Indien er reeds eindheffing is aangegeven, dan kan dit worden teruggedraaid door middel van een correctiebericht.
  • De werkgever kan slechts een beroep doen op de terugwerkende kracht voor uitkeringen die feitelijk, voorafgaande aan de inwerkingtreding van de wet, zijn gedaan vanaf 1 januari 2021.
  • Vanzelfsprekend moet in ieder geval aan de voorwaarden voor de RVU-drempelvrijstelling zijn voldaan. Zie voor de toepassing van de drempelvrijstelling ook onze eerdere bijdrage.

De voor 2021 vastgestelde RVU-drempelvrijstelling is overigens reeds geïndexeerd en is vastgesteld op € 1.847 per maand.

Resumerend: werkgevers die in januari 2021 een RVU-uitkering verrichten, die voldoet aan de voorwaarden voor de drempelvrijstelling,  lopen het risico dat zij geen beroep kunnen doen op de RVU-drempelvrijstelling wanneer

  1. de Eerste Kamer niet instemt met het wetsvoorstel.
  2. of er geen sprake is van inwerkingtreding met terugwerkende kracht.

Wij achten de kans vooralsnog groot dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel (derhalve inclusief bovengenoemde terugwerkende kracht) zal aannemen.

17 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: