Meer ruimte voor bezoldiging WNT na einde VPL-regeling

Bij verschillende pensioenfondsen betaalt de werkgever een premie voor de financiering van de VPL?regeling. Deze werkgeversbijdrage aan de VPL?regeling moet in aanmerking worden genomen bij de maximale bezoldiging van topfunctionarissen onder de WNT. Aangezien veel VPL-regelingen binnenkort eindigen komt er dus meer ruimte voor overige bezoldigingen. 

Op grond van de Uitvoeringsregeling WNT is de werkgeversbijdrage aan de VPL-regeling relevant. Deze premie is vaak weergegeven als percentage van de (gemaximeerde) pensioengrondslag. Bij het ABP bedraagt dit percentage bijvoorbeeld 2,6%. De meeste VPL?regelingen eindigen per 1 januari 2021. Enkele fondsen hebben gebruik gemaakt van een wettelijk toegestane verlenging van de financieringsperiode van maximaal twee jaar, waaronder het ABP. De VPL?regeling van het ABP eindigt per 1 januari 2023. Een werkgever die is aangesloten bij het ABP zal de komende twee jaar dus nog geen extra ruimte krijgen voor de bezoldiging van topfunctionarissen.

2 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: