Pensioen optimaliseren door middel van levensloop

De levensloopregeling wordt per 1 januari 2022 niet langer fiscaal gefaciliteerd. Dit betekent dat levensloopsaldi per 1 januari 2022 in één keer vrijkomen. Veelal is het levensloopsaldo gedurende een langere periode opgespaard en heeft het zich tot een aanzienlijke pot geld gevormd. Opnemen van het levensloopsaldo in één keer is – zeker indien ook nog regulier salaris wordt genoten – fiscaal onaantrekkelijk. Daarom kan het interessant zijn voor werknemers om het levensloopsaldo te storten in pensioen. 

Nederland kent een progressief belastingtarief waardoor het levensloopsaldo bij opname ineens wordt belast tegen een tarief dat hoger is dan waar de werknemer normaal mee te maken heeft. De Wet op de loonbelasting maakt het echter mogelijk om het levensloopsaldo zonder inhouding van loonheffing om te zetten in aanvullend pensioen waardoor deze hoge heffing ineens voorkomen kan worden.

Omzetten van levensloopsaldo in pensioen kan uiteraard slechts voor zover de pensioenuitvoerder dat toestaat en voor zover de totale pensioenaanspraak na de omzetting van het levensloopsaldo binnen de begrenzingen van de wet blijft. Deze fiscale ruimte is de laatste jaren in beschikbare premieregelingen over het algemeen aanwezig doordat steeds meer pensioenuitvoerders marktrentestaffels met hogere premiepercentages toevoegen aan de pensioenregeling.

Het levensloopsaldo kan uiterlijk worden omgezet in ouderdomspensioen op de dag vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, of tot de dag voorafgaand aan het ingaan van het ouderdomspensioen indien deze voor de AOW datum ligt.

Om de fiscale ruimte in de pensioenregeling optimaal te benutten zónder ingewikkelde berekeningen te maken, kan het nuttig zijn om gespreide overboekingen te doen uit het levensloopsaldo, in de pensioenregeling. Werkgevers kunnen dit nu al met werknemers bespreken die deelnemen aan de levensloopregeling. Optimalisatie van het pensioen kan het vertrek van (oudere) minder vitale werknemers bevorderen doordat een werknemer zijn pensioen eerder in kan laten gaan. 

 

Auteur(s) en meer informatie: