Pensioenakkoord heeft vanaf 2022 impact op pensioenregelingen

Minister Koolmees heeft in Pensioen Pro, in aanvulling op de recente Hoofdlijnennotitie inzake het Pensioenakkoord, enkele belangrijke zaken duidelijk gemaakt. Het zorgt er in sommige gevallen voor dat werkgevers, adviseurs en uitvoerders de komende maanden al in actie moeten komen. Ik beschrijf hierna kort de drie nieuwe inzichten.

Werkgevers met een middelloonregeling hebben meteen huiswerk te doen

Is er sprake van een middelloonregeling bij een verzekeraar of een bedrijfstakpensioenfonds op basis van vrijwillige aansluiting, dan kan de werkgever niet achterover leunen. Er bestaan volgens onze informatie nog duizenden middelloonregelingen in Nederland. Zij worden per 2026 niet meer toegestaan. Doet een werkgever met een middelloonregeling niets, dan moet de regeling uiterlijk in 2025 worden omgezet in een regeling met een vlakke premie. Dat is een grote wijziging voor de deelnemers en heeft veel voeten in aarde op het gebied van communicatie, compensatie en instemming.

Voor middelloonregelingen is geen overgangsrecht aangekondigd, in tegenstelling tot voor beschikbare premieregelingen met leeftijdsafhankelijke staffels. Voor dergelijke regelingen geldt dat bestaande werknemers ook ná 2026 aan de bestaande regeling mogen blijven deelnemen. Dit overgangsrecht is voor sommige werkgevers met een middelloonregeling aanleiding om over te stappen naar een leeftijdsafhankelijke beschikbare premieregeling. Op deze manier kan het overgangsrecht worden benut en kan de leeftijdsafhankelijke staffel na 2026 blijven bestaat. De staffel zal veel eerder op instemming van de oudere deelnemer mogen rekenen dan een vlakke staffel.. Koolmees wil deze route voor middelloonregelingen per 2022 op slot zetten. Werkgevers doen er verstandig aan te laten uitzoeken welke opties zij hebben en wat hiervan de voor- en nadelen zijn.

Bovenstaande middelloonproblematiek is door KWPS uiteengezet in een informatieve presentatie.

In 2020 en 2021 is er voor nieuwe regelingen een vrije keuze

Worden regelingen in 2020 of 2021 ingevoerd, dan mag de regeling een ‘standaard’ beschikbare premieregeling met leeftijdsafhankelijke staffels betreffen. Ook een eind- of middelloonregeling is nog toegestaan. Of het logisch is dergelijke ‘old school’ regelingen op te zetten (aangezien ze per 2026 gewijzigd moeten worden) is de vraag. Een premieovereenkomst met een vlakke premie is nu al mogelijk en is pensioenakkoord-proof. Uitvoerders hebben hun producten en administratie daar ook steeds beter op ingericht. Adviseurs zullen hun cliënten daar goed in moeten begeleiden. Nieuw is dat de vrije keuze er vanaf 2022 waarschijnlijk niet meer is.

Vanaf 2022 moet iedere nieuwe regeling voldoen aan het pensioenakkoord

Het pensioenakkoord maakte het nog niet helemaal duidelijk, maar minister Koolmees heeft aangegeven dat nieuwe regelingen vanaf 2022 in beginsel meteen moeten voldoen aan het Pensioenakkoord en daarmee een vlakke premie moeten omvatten voor alle leeftijden. 100% zeker is dit nog niet, maar het is wel de insteek van het kabinet.

14 september 2020

Auteur(s) en meer informatie: