Per 2019 andere regels voor heffingskortingen buitenlandse werknemers

Vanaf 1 januari 2019 hebben werknemers die werkzaam zijn in Nederland, maar woonachtig zijn in het buitenland beperkt of geen recht meer op loonheffingskorting. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking. 

Achtergrond

Heffingskortingen bestaan uit een belastingdeel en een premiedeel. Een werknemer heeft recht op het belastingdeel als deze in Nederland inkomstenbelasting betaalt. Er is recht op het premiedeel als men in Nederland verplicht verzekerd is.

Sinds 2015 zijn buitenlandse belastingplichtigen in de inkomstenbelasting te onderscheiden in kwalificerende of niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn belastingplichtigen die woonachtig zijn in een andere EU- lidstaat (of EER, Zwitserland en BES-eilanden) én waarvoor het inkomen voor minimaal 90% in Nederland is onderworpen aan de loon- of inkomstenbelasting. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zijn alle andere buitenlandse belastingplichtigen.

In de loonbelasting wordt – in tegenstelling tot de inkomstenbelasting –  tot 31 december 2018 geen onderscheid gemaakt tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. Dit zorgt ervoor dat belastingplichtigen via de loonbelasting heffingskortingen krijgen toebedeeld, maar hier volgens de inkomstenbelasting geen recht op is.

Situatie na 1 januari 2019

Vanaf 1 januari 2019 zal ook in de loonbelasting onderscheid gemaakt worden tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zullen geen recht meer hebben op heffingskortingen. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen zullen alleen recht hebben op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Inhoudingsplichtigen kunnen en hoeven bij hun werknemers vanaf 2019 geen onderscheid te maken tussen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Dit betekent dat inhoudingsplichtigen voor alle buitenlandse belastingplichtigen geen enkele heffingskorting dienen toe te passen. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen via de inkomstenbelasting het belastingdeel van de heffingskorting waar ze recht op hebben indienen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Heeft u werknemers in dienst die fiscaal gezien buitenlandse belastingplichtige zijn? Dan dient u vanaf 1 januari 2019 geen heffingskorting meer toe te passen voor deze werknemers. 

11 december 2018

Auteur(s) en meer informatie: