Proxofim pakt van alles aan, ook ons pensioen

De media staan boordevol over het wondermiddel Proxofim. Waren wetenschappers al in staat het verouderingsproces te vertragen, nu kunnen ze het kennelijk omdraaien. Via muis en varken komt binnen enkele jaren de mens in beeld. Dit gaat op vele terreinen een aardverschuiving betekenen.

Allereerst - ik blijf maar even bij mijn leest - zullen uitvoerders stoppen met gegarandeerde pensioenuitkeringen. Als de intrinsieke levensduur van de mens kan worden opgerekt is een garantie niet meer aan de orde. Pensioen zal meebewegen met de levensduur en allicht een spaarpot gaan worden die leeg kan raken als iemand veel langer leeft.

Door het langere en gezonde leven zullen de AOW-leeftijd en de fiscale pensioenleeftijd nog sneller stijgen dan ze nu al doen. Deze zijn in Nederland immers al gekoppeld aan de feitelijke levensverwachting.

Een derde effect is dat er meer werknemers beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Zij kunnen langer doorwerken en moeten dat gezien de stijgende pensioenleeftijd ook doen. Ook de robotisering zal effecten hebben en een groeiend aanbod van werknemers tot gevolg hebben. Komt een basisinkomen voor iedereen sneller in beeld dan we denken en wat betekent dat voor de verdeling van welvaart?

Een mogelijk vierde effect is dat de kosten van de gezondheidszorg minder snel stijgen of misschien wel dalen. Als dit wondermiddel inderdaad kanker kan genezen en veroudering kan terugdraaien dan legt dit een rem op de kosten van ziekenhuisopnames en extreem dure behandelmethodes met medicijnen en apparatuur.

Een ander aspect betreft de huizenmarkt. Ouderen zullen minder snel doorstromen naar seniorenwoningen en verpleegtehuizen. Hierdoor dreigt mogelijk een verdere verstopping van de doorstroom.

Kortom: als Proxofim kan wat het lijkt te kunnen doen dan moet er binnen enkele jaren een geheel nieuwe visie worden ontwikkeld op het gebied van zorg, wonen, arbeid, inzetbaarheid en pensioen. Maatregelen die nu worden genomen en plannen die nu worden gesmeed zouden wel eens heel snel achterhaald kunnen zijn. Het is niet de eerste keer dat ik het schrijf: voor de medische wetenschap is op termijn geen zee te diep.

24 maart 2017