Terugkeerkorting eigenrisicodrager ZW vervalt per 1 april 2022

Werkgevers die het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet heroverwegen, dienen de afmelding vóór 1 april 2022 te hebben ingediend bij de Belastingdienst om nog in aanmerking te komen voor de premiekorting. Bij een latere terugkeer naar het publiek bestel betalen werkgevers vanaf 2024 de volledige sociale premie, zonder de terugkeerkorting.

De hoofdregel is dat uitkeringen uit de Ziektewet (ZW) publiek zijn verzekerd bij het UWV. Werknemers die ziek uit dienst gaan, ontvangen in dat geval een Ziektewetuitkering van het UWV voor zover de loondoorbetaling door de werkgever nog geen twee jaar heeft geduurd. De werkgever betaalt hiervoor de premie Whk-ZW.

Werkgevers kunnen er voor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de ZW. In dat geval dragen zij het risico van de ZW zelf. Dat wil zeggen dat de werkgever voor alle werknemers een loondoorbetalingsverplichting van twee jaar heeft, ook indien de dienstbetrekking binnen de periode van twee jaar (van rechtswege) is beëindigd. Er is dan geen premie Whk-ZW verschuldigd.

Middelgrote en grote werkgevers die terugkeren naar het publiek bestel krijgen gedurende twee jaar een premiekorting van het UWV. Deze korting komt met ingang van 1 januari 2024 te vervallen. Alleen indien de werkgever per 1 juli 2022 het eigenrisicodragerschap eindigt, is de premiekorting nog (gedeeltelijk) van toepassing. Bij een latere terugkeer betaalt de werkgever vanaf 2024 de volledige sectorpremie. Om per 1 juli 2022 weer publiek verzekerd te zijn, dient een verzoek uiterlijk 31 maart 2022 bij de Belastingdienst te zijn ingediend.

21 maart 2022

Auteur(s) en meer informatie: