Tweede Kamer stemt in met einde pensioen eigen beheer

Op 17 november 2016 is de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer door de Tweede Kamer aangenomen. Zie ook onze eerdere actualiteit hierover. De Eerste Kamer zal waarschijnlijk in een ruime meerderheid voor stemmen. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017. Voor een aantal zaken is uitstel verleend tot 1 april 2017. Concreet benoemd zijn de beslissing om een verzekerd gedeelte terug te halen naar eigen beheer en het maken van een pensioenbrief (in geval de pensioenpolis wordt voortgezet). Dat moet voor 1 april zijn geregeld. 

Onduidelijk is of de Wet erin voorziet om tot 1 april nog pensioen op te bouwen in eigen beheer. Een brief van de Minister moet hierover duidelijkheid geven. Haast is geboden. Is het niet mogelijk dan moet elke dga alsnog voor 1 januari 2017 schriftelijk vastleggen dat vanaf 1 januari 2017 geen verdere pensioenopbouw plaatsvindt. Anders wordt het pensioen onzuiver en ineens belast.

De beslissing om het pensioen in eigen beheer af te kopen, om te zetten in een oudedagsverplichting óf premievrij in eigen beheer te houden moet uiterlijk 31 december 2016 genomen en uitgevoerd zijn.

Tenslotte nog een paar aandachtspunten:

  • Kiezen voor gedeeltelijke afkoop en bijvoorbeeld het overige pensioen omzetten in een oudedagsverplichting lijkt niet mogelijk;
  • Als de dga het gedeelte dat hij verzekerd heeft, wenst voort te zetten, zal hij met de verzekeraar voor 1 april 2017 moeten overeenkomen onder welke voorwaarden deze daaraan meewerkt. Dat kan in de praktijk een struikelblok zijn;
  • De loonbelasting staat toe dat de commerciële waarde van het pensioen wordt afgestempeld naar de fiscale waarde mits de partner hier schriftelijk toestemming voor geeft. Is er geen toestemming van de partner dan is feitelijk alleen premievrij voortzetten van het pensioen in eigen beheer mogelijk;
  • De staatssecretaris stelt dat (zeker in geval van huwelijkse voorwaarden) het afstempelen van pensioen leidt tot een belaste schenking tussen de echtelieden. Schenkbelasting is te voorkomen door de partner te compenseren. Wordt de partner gecompenseerd door bijvoorbeeld af te spreken dat de partner bij echtscheiding zijn/haar eigen pensioen volledig behoudt dan kan dit volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding alleen bij (wijziging van de) huwelijkse voorwaarden. 

23 november 2016

Auteur(s) en meer informatie: