Tweede kans voor gepensioneerden zonder pensioenknip

De Wet verbeterde premieregeling moet een permanente oplossing voor het conversie-risico op pensioendatum worden. Om ook gepensioneerden zonder pensioenknip gebruik te laten maken van de mogelijkheden van de Wet verbeterde premieregeling, heeft de staatssecretaris van Financiën bepaald dat een vaste uitkering in 2017 mag worden omgezet in een variabele uitkering, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Informeert u als werkgever uw voormalige werknemers over een hogere pensioenuitkering?

De pensioenknip

Tot 1 januari 2014 bestond de mogelijkheid om een zogeheten ‘pensioenknip’ toe te passen. Het op de pensioendatum beschikbaar gekomen kapitaal kon worden opgedeeld in een deel dat werd aangewend voor de aankoop van een direct ingaande tijdelijke pensioenuitkering en een deel dat later kon worden aangewend voor de uitgestelde, levenslange pensioenuitkering. Op deze manier kon mogelijk geprofiteerd worden van een toekomstige rentestijging. Omdat de rentestijging uitbleef werd de pensioenknip ingetrokken, maar op 8 juli 2015 in afwachting van de invoering van de Wet verbeterde premieregeling toch weer opnieuw geïntroduceerd. Sinds 1 september 2016 kunnen deelnemers aan een premie- of kapitaalovereenkomst door de Wet verbeterde premieregeling kiezen tussen vaste of variabele pensioenuitkeringen. Pensioengerechtigden die hun pensioenuitkering in de periode van 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 hebben aangekocht waren verplicht een vaste pensioenuitkering aan te kopen. Deze groep krijgt in 2017 de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor een variabele uitkering zoals dat nu is toegestaan in de Wet verbeterde premieregelingen.

De tijdelijke fiscale wijziging

In beginsel is het niet mogelijk een reeds vastgesteld pensioen aan te passen, anders dan door gebruik te maken van een hoog/laag variant. Op basis van het gepubliceerde besluit is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan af te wijken van de fiscale regels voor variatie in de hoogte van de pensioenuitkeringen. Naast de oorspronkelijke ingangsdatum worden als voorwaarde gesteld dat er geen (nieuwe) hoog/laag variant wordt toegepast en ook aanvullende uitruil van ouderdoms- en partnerpensioen is niet mogelijk.

Effect

Het besluit introduceert een mogelijkheid, geen recht. Het is dan ook de vraag of verzekeraars mee willen werken aan de mogelijkheid die wordt geboden. Op dit moment is er slechts een beperkt aantal verzekeraars dat een variabel pensioenproduct aanbiedt. Deze verzekeraars moeten vervolgens bereid zijn om de overeenkomst alsnog open te breken. Een mogelijk voordeel voor verzekeraars is dat zij hierdoor extra volume kunnen creëren in hun doorbelegvariant. Doordat meer pensioengerechtigden kiezen voor een variabele pensioenuitkering kunnen de risico’s over meer deelnemers worden gespreid.

Heeft u oud-werknemers met een beschikbare premieregeling die tussen 1 januari 2014 en 8 juli 2015 met pensioen zijn gegaan? Deze gepensioneerden hebben hun vaste uitkering op een historisch lage rente aangekocht waar zij levenslang een nadeel van ondervinden. De mogelijkheid deze uitkering om te zetten in een variabele uitkering zou een uitkomst kunnen bieden. 

20 februari 2017

Auteur(s) en meer informatie: