Uitstel betaling pensioenpremies mogelijk (management summary)

In navolging van de overheid, komen nu ook pensioenuitvoerders met maatregelen voor door de coronacrisis getroffen sectoren. De pensioenuitvoerders zullen de betalingstermijnen voor de pensioenpremies onder voorwaarden verruimen.

De STAR, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afspraken gemaakt om werkgevers die in acute problemen komen door de coronacrisis tegemoet te komen. De pensioenpremies vormen immers een substantieel deel van de loonkosten. In deze actualiteit geven wij een management summary. Voor een uitgebreide toelichting op de materie, kunt u onze longread lezen.

Uitstel en betalingsregelingen

Sociale partners hebben gepleit voor maatwerk en daarom zijn er verschillende soorten tegemoetkomingen op basis van de volgende oplossingsrichtingen:

  • Werkgevers die acute geldproblemen hebben kunnen betalingsregelingen overeenkomen met hun pensioenuitvoerder;
  • De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen worden voor de zwaarst getroffen sectoren verruimd;
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies.

Daarnaast is voor een aantal sectoren reeds specifieke afspraken gemaakt:

  • Pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand geen premies; de incasso voor maart is uitgesteld tot 30 april;
  • Pensioenfonds Detailhandel verlengt de betalingstermijn voor werkgevers die daar om vragen van 30 naar 90 dagen;
  • Pensioenfonds voor de Reisbranche verlengt de betalingstermijn van 14 naar 45 dagen.

Opbouw van pensioenrechten gaat door

Vooralsnog betreft het uitstel alleen de premiebetaling. De opbouw van pensioenrechten gaat wel door, ook al wordt er niet betaald. Uiteraard kan dit niet eindeloos doorgaan. Sociale partners vestigen daarom hun hoop op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), waarbij de overheid een groot deel van de loonkosten overneemt. Zij verwachten dat de overheid ook de pensioenpremies opneemt in de NOW.

Alternatief

In plaats van een betalingsregeling te treffen, kunnen werkgevers (niet verplicht aangesloten bij een pensioenfonds) eventueel een beroep op een betalingsvoorbehoud doen. Dit voorbehoud moet dan wel zijn overeengekomen in de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst.

Advies werkgevers

Voor nu adviseren wij werkgevers die de pensioenpremie ten behoeve van hun werkgevers niet meer kunnen betalen contact op te nemen met hun pensioenuitvoerder of hun pensioenadviseur om naar een individuele oplossing te zoeken. Zodra de contouren van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkvoorbehoud kenbaar zijn, kan deze regeling wellicht eveneens soelaas bieden.  

24 maart 2020