Vanwege stijging minimumloon nemen allerlei werkgeverslasten toe

Publicatiedatum 28 november 2022

De stijging van het minimumloon per 1 januari 2023 met 10,15% heeft impact op tientallen regelingen in Nederland. Het betreft onder andere minimumuitkeringen (zoals het minimum(jeugd)loon, de Anw, de toeslagenwet en Wajong) en loongerelateerde uitkeringen (zoals de vervolguitkering WIA en WAO). Daarnaast worden allerlei overige regelingen beïnvloed waarvan de gemiddelde Nederlander nog nooit gehoord heeft. Goed nieuws voor werknemers en gepensioneerden, terwijl werkgevers rekening moeten houden met nog meer lasten.

Kostenstijgingen werkgever

Naast de directe stijging van de salarislasten door de stijging van het minimum loon, zullen werkgevers ook geconfronteerd worden met indirecte kostenstijgingen.

 • Het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen stijgt met € 7.246, van € 59.706 in 2022 naar € 66.952 in 2023. Het gevolg zijn hogere lasten werknemersverzekeringen nu de premiepercentages werknemersverzekeringen minimaal dalen.
 • Door de stijging van het maximumpremieloon zullen ook de premies voor aanvullende WGA-verzekeringen stijgen.
 • Werkgevers krijgen in het algemeen te maken met hogere pensioenlasten (zie ook hierna).

Bij het vaststellen van de salarisbudgetten voor 2023 doen werkgevers er goed aan om ook de niet direct zichtbate lasten in aanmerking te nemen.

Oudedagsvoorzieningen

De stijging van het minimumloon met 10,15% leidt er ook toe dat allerlei grondslagen voor de oudedagsvoorzieningen stijgen.

AOW en OBR:

 • Uitkeringen krachtens de AOW (Algemene Ouderdomswet)
 • Partnertoeslag AOW: inkomensvrijlating en korting
 • Uitzondering mogelijkheid vrijwillige verzekering bij bepaalde Anw-uitkering in het buitenland van 50 jaar of ouder
 • Uitkeringen krachtens de OBR (Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW)
 • Inkomensgrens, indexatie vermogensgrens en inkomensvrijlating OBR

Aanvullend pensioen, lijfrente en banksparen (loonbelasting en inkomstenbelasting):

 • De hoogte van de AOW-franchise, ten behoeve van pensioenopbouw
 • Aftoppingsgrens aanvullend pensioen (de voormalige 100k-grens)
 • Aftoppingsgrens lijfrente
 • Grens oudedagsreserve zzp

Voor gepensioneerden is er sprake van een onmiddellijke stijging van de AOW. Voor werkenden met inkomens net boven het minimumloon en geen of lage salariscorrecties betekenen de maatregelen een lagere pensioenopbouw vanwege een stijging van de franchise. Werknemers met flinke salarisstijgingen en/of inkomens boven € 114.866 profiteren per saldo van de stijging. Het effect van de salarisverhoging en/of hogere aftoppingsgrens weegt voor hen zwaarder dan de gevolgen van de verhoogde franchise.

Auteur(s) en meer informatie: