Verschuivingen in top-3 duurzame pensioenuitvoerders

Recent is de duurzaamheidsbenchmark voor verzekeraars en pensioenfondsen gepubliceerd. Deze VBDO-benchmark is een toonaangevend rapport waarin uitvoerders worden beoordeeld op diverse aspecten van hun beleid met betrekking tot duurzame beleggingen. Wat direct opvalt zijn de verschuivingen in de top-3 voor verzekeraars.

Wat is de VBDO-benchmark?

De Vereniging Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) publiceert jaarlijks een rapport waarin ze het duurzame beleggingsbeleid van pensioenuitvoerders beoordeelt op governance, beleid, implementatie en verantwoording:

  • Governance: kennis van duurzaamheid, onder andere op bestuursniveau
  • Beleid: duidelijke routekaart met doelen op korte en (middel)lange termijn
  • Implementatie: onder andere uitsluiten van beleggingen, actief aandeelhouderschap
  • Verantwoording (accountability): transparante rapportages en transparantie in beleggingsportfolio

De VBDO ondervraagt verzekeraars en pensioenfondsen over de diverse aspecten. Het is een uitgebreide rapportage, waaraan veel belang wordt gehecht in de markt.

Verschuivingen 2021

De meeste opvallende uitkomst is dat a.s.r. door Zwitserleven en Nationale?Nederlanden is gepasseerd in de top-3 meest duurzame verzekeraars. In 2021 heeft de VBDO de lat voor een aantal criteria hoger gelegd. Het is dus niet gezegd dat de uitvoerders met een lagere score dan vorig jaar een slechter beleid voeren. A.s.r. heeft ten opzichte van de andere uitvoerders waarschijnlijk minder goed kunnen verantwoorden hoe hun bestuur is opgeleid en hoe ze de impact van hun beleggingen in kaart brengen. In de benchmark voor pensioenfondsen is de top-3, ABP, Bpf Bouw en PME, ongewijzigd gebleven.

In het algemeen scoren pensioenfondsen lager dan verzekeraars. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat verzekeraars commerciële belangen hebben en ook door (potentiële) klanten worden beoordeeld op het beleggingsbeleid, terwijl pensioenfondsen vaak zijn verplichtgesteld in een bedrijfstak. Werkgevers en werknemers zijn hierdoor niet flexibel in hun keuze voor een pensioenuitvoerder. Het initiatief voor meer duurzaamheid ligt dan bij de sociale partners.

8 november 2021

Auteur(s) en meer informatie: