Welke keuzes heeft de werkgever?

Werkgevers moeten een keuze maken voor een nieuwe regeling. Hierna treft u een overzicht aan van de (fiscale) mogelijkheden en het overgangsrecht. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige pensioensituatie bij de werkgever:

Situatie 1: onze organisatie heeft geen pensioenregeling, maar wil deze in 2021 invoeren

  • U kunt in 2021 een middelloonregeling, een gestaffelde beschikbare premieregeling of een regeling met een vlakke premie (maximaal 24% van de pensioengrondslag in 2021) invoeren.
  • Omdat de regeling uiteindelijk moet worden omgezet naar een regeling met een vlakke premie, ligt het voor de hand dat meteen al in 2021 te doen.

Situatie 2: onze organisatie heeft geen pensioenregeling, maar wil deze in 2022 of later invoeren

De hoofdregel van een vlakke premie (in 2022 gestegen tot maximaal 30% van de pensioengrondslag) is van toepassing. De regeling moet dus een vlakke premie betreffen. Er is geen overgangsrecht van toepassing.

Situatie 3: onze organisatie heeft in 2021 al een pensioenregeling met een vlakke premie

Omdat reeds wordt voldaan aan de hoofdregel van een vlakke premie, is de regeling grotendeels ‘pensioenakkoord-proof’. De pensioenregeling hoeft per 2022 nauwelijks te worden gewijzigd.

Situatie 4: onze organisatie heeft in 2021 een pensioenregeling volgens het systeem van een gestaffelde premie (beschikbare premieovereenkomst)

U kunt kiezen:

  • Ofwel (direct in 2021 of uiterlijk per 2026) overstappen op een vlakke premie voor zowel het nieuwe als het bestaande personeel.
  • Ofwel (direct in 2021 of uiterlijk per 2026) overstappen op een vlakke premie voor alleen nieuwe werknemers. Zodra de vlakke premie van toepassing is op nieuw personeel, dan mág u de gestaffelde premie toch blijven handhaven voor het bestaande personeel, tot het moment van hun uitdiensttreding. Het kan helaas gebeuren dat de gestaffelde premie toch moet worden verlaagd, als rendementsverwachtingen verbeteren.

Situatie 5: onze organisatie heeft in 2021 een pensioenregeling volgens het systeem van een middelloonregeling

U kunt kiezen:

  • Ofwel (direct in 2021 of uiterlijk per 2026) overstappen op een vlakke premie voor zowel het nieuwe als het bestaande personeel.
  • Ofwel (direct in 2021 of uiterlijk per 2026) overstappen op een vlakke premie voor alleen nieuwe werknemers. Zodra de vlakke premie van toepassing is op nieuw personeel, dan mág u de bestaande middelloonregeling toch handhaven voor bestaand personeel, tot 1 januari 2026. Vanaf 2026 mag de middelloonregeling niet langer bestaan en mag voor het bestaand personeel alsnog een gestaffelde premie gelden, tot aan uitdiensttreding. Het kan helaas gebeuren dat de gestaffelde premie toch moet worden verlaagd, als rendementsverwachtingen verbeteren.

In alle gevallen worden opgebouwde aanspraken in de middelloonregeling gerespecteerd.

Een keuze is niet zo maar te maken. Een financiële analyse biedt houvast

Er is voor werkgevers veel te kiezen. Welk systeem dient te worden gekozen, voor welke werknemers en wanneer? Een keuze is niet zomaar te maken. Het kan wél worden berekend. Onze financiële analyse pensioenakkoord biedt werkgevers én hun adviseurs financieel inzicht en daarmee een uitstekend vertrekpunt.

22 december 2020

Auteur(s) en meer informatie: