Wet doorbeleggen in beschikbare premieregelingen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 14 juni 2016 het wetsvoorstel Wet verbeterde premieregeling aangenomen. Op grond van deze nieuwe wet, die op 1 augustus 2016 in werking zal treden, kunnen deelnemers in beschikbare premieregelingen doorbeleggen vanaf de pensioendatum. Een welkome verruiming van de huidige wetgeving, met name voor deelnemers die binnenkort met pensioen gaan.

Volgens huidige wetgeving dient een deelnemer op de pensioendatum een vast en levenslang ouderdoms-pensioen aan te kopen van het dan aanwezige pensioenkapitaal. De hoogte van de te verkrijgen uitkering is afhankelijk van:

  • de hoogte van het beschikbare pensioenkapitaal
  • de levensverwachting op dat moment
  • de rekenrente op dat moment

Als gevolg van de lage rente wordt de uitkering fors (30%-50%) lager dan beoogd was op basis van de (fiscaal maximaal toelaatbare) premies. Dit ‘verlies’ moet in één keer worden genomen op de pensioendatum als gevolg van de eis van een vaste en levenslange uitkering. De deelnemer heeft gedurende de (gemiddelde) komende 20 jaar geen mogelijkheid meer nog te profiteren van stijgende rente. 

Met de nieuwe wet wordt het nadeel van het ene aankoopmoment weggenomen. Op pensioendatum kan de deelnemer er voor kiezen om door te beleggen, waarbij telkens een deel van het pensioenkapitaal te gelde wordt gemaakt om uitkeringen te doen. De rente heeft dan een veel beperkter effect en de deelnemer heeft kans op een hoger ouderdomspensioen, omdat hij vanaf de pensioendatum nog rendement kan behalen op zijn pensioenkapitaal. Uiteraard loopt de deelnemer wel beleggingsrisico zodat zijn ouderdomspensioen kan fluctueren (lees: lager wordt). Overigens schrijft de wet voor dat er prudent moet worden belegd.

Er zijn verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan het doorbeleggen. Er is daarom niet alleen maar lof over het wetsvoorstel, dat behoorlijk complex is.

Vooralsnog raden wij werkgevers aan hun bijna-gepensioneerden op de mogelijkheid van doorbeleggen te wijzen, zodat zij pensioenverzekeraars kunnen vragen naar de mogelijkheden en kunnen afwegen in welke mate doorbeleggen voor hen interessant is.

15 juni 2016

Auteur(s)