Wet toekomst pensioenen jaar uitgesteld

Het hing al even in de lucht, maar de kogel is nu door de kerk: de ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen wordt een jaar uitgesteld. In deze te treffen wet worden de afspraken rondom het nieuwe pensioenstelsel uit het pensioenakkoord vormgegeven. De nieuwe beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023 met een overgangsperiode tot uiterlijk 1 januari 2027.

Minister Koolmees heeft in een tweetal brieven aan respectievelijk de Eerste en Tweede Kamer aangegeven dat hij het wetsvoorstel waarschijnlijk niet eerder dan begin 2022 aan de Tweede Kamer kan zenden. De vertraging van het wetsvoorstel betekent een langere periode van onduidelijkheid over de uiterlijke termijnen waarbinnen pensioenregelingen moeten zijn aangepast. Een aantal grote pensioenfondsen heeft kenbaar gemaakt nog steeds aan te sturen op een wijziging op of vóór 1 januari 2026. Heeft een werkgever een pensioenregeling bij een verzekeraar of PPI? Dan is de nieuwe wetgeving voor de overstap naar een pensioenregeling met een vlakke premie niet nodig. Deze aanpassing kan ook nu al worden gemaakt. Bekijk hier de diverse mogelijkheden die een werkgever in dat geval heeft.

17 mei 2021

Auteur(s) en meer informatie: