Wetsvoorstellen 2017 omtrent pensioen die reeds in behandeling zijn

De volgende wetsvoorstellen zijn reeds ingediend en zullen in de loop van 2017 worden behandeld.

  • Initiatiefvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW
  • Pensioen in eigen beheer
  • Initiatiefvoorstel Wet aanpassing disconteringsvoet.

Initiatiefvoorstel Wet flexibilisering ingangsdatum AOW

In dit initiatiefwetvoorstel wordt de mogelijkheid geboden om zelf te bepalen wanneer de AOW-uitkering ingaat. Het wordt mogelijk om maximaal 5 jaar voor of na de AOW-leeftijd met AOW te gaan. Door eerder met AOW te gaan, wordt de AOW-uitkering lager. Indien iemand ervoor kiest om zijn AOW uit te stellen, wordt zijn AOW-uitkering verhoogd. Het zal ook mogelijk worden om vervroegd met deeltijd AOW te gaan. Dit wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

Pensioen in eigen beheer

In dit wetsvoorstel wordt de pensioenopbouw in eigen beheer afgeschaft. Kort voor de stemming in de Eerste Kamer in december 2016 bleek dat het wetsvoorstel een aantal onbedoelde financiële gevolgen heeft. Staatssecretaris Wiebes heeft daarop gevraagd om de stemming voor het wetsvoorstel uit te stellen. Op korte termijn zal er een wetswijziging (novelle) ingediend worden met aanvullende maatregelen. Deze novelle zal ook in terugwerkende kracht voorzien voor de overige pensioenmaatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel.

Initiatiefvoorstel Wet aanpassing disconteringsvoet

Dit betreft een voorstel tot wijziging van de disconteringsvoet (rekenrente) waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen. Het wetsvoorstel regelt de volgende onderwerpen:

  • het hanteren van een minimumniveau van 2% zolang de disconteringsvoet lager is dan 2% door ECB beleid;
  • schrappen van de beleidsdekkingsgraad.

Het wetsvoorstel is bedoelt als een tijdelijke maatregel en geldt zolang de ECB aan monetaire verruiming doet. Het voorstel is in de behandeling bij de Tweede Kamer.

 

19 januari 2017

Auteur(s) en meer informatie: