Wiebes trapt op de pensioenrem, fiscus geeft gas

Op 20 december 2016 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief verzonden aan de Eerste Kamer, waarin hij verzoekt om uitstel van de stemming over het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen”. Wat is er aan de hand?

Uitstel van de wet

De staatssecretaris geeft aan dat hij signalen uit de praktijk ontvangen heeft waaruit blijkt dat het wetsvoorstel in de huidige vorm tot grote budgettaire nadelen kan leiden. Toekomstige indexaties van de opgebouwde pensioenaanspraken kunnen door het wetsvoorstel namelijk in één keer ten laste van de fiscale winst worden gebracht door de directeur grootaandeelhouder. De inkomsten uit de vennootschapsbelasting kunnen dan met miljarden euro’s dalen.  

Wat zijn hiervan de gevolgen?

De gevolgen van het uitstel op de overige fiscale pensioenmaatregelen die ook opgenomen zijn in hetzelfde wetsvoorstel zijn beperkt. Per novelle zullen eventuele maatregelen opgenomen worden om het geconstateerde nadeel te repareren. Deze novelle zal in terugwerkende kracht voorzien voor de overige pensioenmaatregelen. Inmiddels heeft de Kennisgroep van de Belastingdienst een Vraag & Antwoord uitgebracht. Hierin wordt aangegeven dat de Belastingdienst vanaf 1 januari 2017 voorsorteert op de volgende maatregelen:

  • Het toestaan van de ingang van pensioen op de eerste dag van de maand;
  • Het afschaffen van de 100%-grens. Deze regel bepaalt nu nog dat pensioen niet mag uitgaan boven 100% van het laatstverdiende loon;
  • Het vervallen van het doorwerkvereiste. Dit vereiste bepaalt nu nog dat een deelnemer alleen later met pensioen mag gaan dan de reguliere pensioendatum indien en voor zover hij werkzaam blijft na de reguliere pensioendatum.

Zie voor meer informatie over het wetsvoorstel onze eerdere actualiteiten:

  1. Tweede Kamer stemt in met einde pensioen eigen beheer.
  2. Pensioen en Prinsjesdag 2016; achterstallig onderhoud?

 

29 december 2016

Auteur(s) en meer informatie: