Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn risico's voor zowel werkgever als voor de werknemer. KWPS heeft zich recent verregaand gespecialiseerd in dit onderwerp dat onmiskenbaar thuis hoort in onze bredere propositie ‘Employee Benefits & Risk Management’. Er zijn verschillende oplossingen om de financiële gevolgen van genoemde risico's te verzekeren. 

KWPS kan werkgevers ondersteunen bij het managen van hun risico’s door het opzetten van verzuimverzekeringen en verzekeringen op het gebied van eigen risicodragerschap ten aanzien van de WGA en ZW. Vanzelfsprekend wordt vooraf een kosten-batenanalyse gemaakt. Tot slot kan KWPS adviseren en bemiddelen inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die werkgevers voor of namens de werknemer in het leven roepen ter dekking van de inkomensachteruitgang bij arbeidsongeschiktheid.

Net zoals dit geldt voor pensioenverzekeringen, is het afsluiten van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bij KWPS nimmer doel op zich. Het managen van risico’s voor werkgevers is dat wel. In dat kader kan een verzekering passend of noodzakelijk zijn.

Zie ook onze brochure inzake ziekte- en arbeidsongeschiktheid

Auteur(s) en meer informatie: