Forse stijging van pensioenpremies verwacht voor 2021

Vanwege de lage rente en nieuwe rendementsvoorschriften zullen de pensioenpremies bij veel pensioenfondsen komend jaar stijgen of zal de jaarlijkse pensioenopbouw moeten dalen. Eerder dit jaar verzocht minister Koolmees pensioenfondsen om in aanloop naar het pensioenakkoord geen wijzigingen door te voeren. Maar aan dit verzoek lijkt geen gehoor te (kunnen) worden gegeven.

Nieuwe rekenregels dwingen pensioenfondsen tot aanpassing

De nieuwe rekenregels die De Nederlandsche Bank heeft voorgeschreven, hebben tot gevolg dat pensioenfondsen zich genoodzaakt zien de pensioenpremie te verhogen of de pensioenopbouw te verlagen. Zonder deze wijzigingen komt er minder premie binnen dan dat het pensioenfonds aan pensioenaanspraak toezegt. Nieuwe pensioenopbouw draagt dan negatief bij aan de financiële positie van het pensioenfonds. En dat terwijl de financiële positie van de meerderheid van de pensioenfondsen al niet goed is.

Forse premiestijgingen bij pensioenfondsen verwacht

Uit rondgang van RTL Z bij diverse kleine en grote pensioenfondsen blijkt dat veel fondsen niet ontkomen aan een forse premiestijging. Zo heeft Pensioenfonds Zorg & Welzijn aangegeven rekening te houden met een premiestijging van circa 10% en zou het pensioenfonds voor de schoonmaaksector de premie zelfs met 30% moeten verhogen om het huidige opbouwpercentage te kunnen handhaven.

Eind juli liet het ABP, het grootste pensioenfonds in Nederland, al weten de premie naar verwachting per 1 januari 2021 te zullen moeten verhogen van 24,9% naar 26,6%, een stijging van circa 7%. De verhoging zal zowel door werknemers als door werkgevers worden betaald. De definitieve beslissing zal overigens in november worden genomen.

Ook in de metaalsector verwachten de pensioenfondsen PME en PMT een premiestijging per 1 januari. Deze stijging kan enigszins worden ingeperkt doordat de VPL-regeling afloopt. De premie die hier momenteel voor wordt betaald, kan per 2021 worden ingezet voor reguliere pensioenopbouw. Lees over het aflopen van de VPL-regeling meer in onze actualiteit over dit onderwerp.

Geen gevolgen voor de beschikbare premieregelingen

Werkgevers met een beschikbare premieregeling zullen geen gevolgen ondervinden van de nieuwe rekenregels. In deze pensioenregeling ligt de premie vast en draagt de deelnemer het beleggings- en renterisico. Een lagere rendementsverwachting kan uiteraard wel gevolgen hebben voor het te bereiken pensioen van de deelnemer. Een periodieke beoordeling van de beleggingen kan inzicht bieden in de mate waarin de pensioenambitie wordt behaald en de pensioenregeling werknemers in staat stelt tijdig en met voldoende financiële middelen uit te treden.

Werkgevers met een uitkeringsovereenkomst bij verzekeraars hebben ook te maken met lage rekenrentes en stappen daarom steeds vaker over naar beschikbare premieregelingen. Niet alleen vanwege de rente maar ook vanwege uitlatingen van minister Koolmees rond het pensioenakkoord nemen de redenen om snel over te stappen naar beschikbare premieregelingen toe.

14 september 2020

Auteur(s) en meer informatie: