Let op: Loonheffingskorting voor Belgische werknemer beperkt per 2019

In december 2018 hebben wij al bericht over de beperking van loonheffingskorting per 2019 voor buitenlandse werknemers. Deze beperking blijkt niet op te gaan voor buitenlandse werknemers die woonachtig zijn in België. Hoe dient de werkgever hiermee om te gaan?

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2019 wordt in de loonbelasting onderscheid gemaakt worden tussen binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen. Niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben geen recht meer op heffingskortingen, die bestaan uit een belastingdeel en premiedeel. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen (hiervan is sprake indien het wereldinkomen voor meer dan 90% in Nederland wordt belast) hebben alleen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting.

Inhoudingsplichtigen kunnen en hoeven bij hun werknemers vanaf 2019 geen onderscheid te maken tussen kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen en niet-kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen. Dit betekent dat inhoudingsplichtigen voor alle buitenlandse belastingplichtigen geen enkele heffingskorting dienen toe te passen. Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen kunnen via de inkomstenbelasting het belastingdeel van de heffingskorting verkrijgen waar ze recht op hebben.

Beperking loonheffingskorting bij Belgische werknemer

In het belastingverdrag tussen Nederland en België is vermeld dat er geen onderscheid gemaakt mag worden tussen Nederlandse en Belgische werknemers. Dit betekent dat er evenmin extra voorwaarden gesteld mogen worden aan Belgische werknemers bij het toekennen van loonheffingskortingen. De Belgische werknemer kan recht hebben op loonheffingskorting, maar ontvangt dit uiteindelijk via de aangifte inkomstenbelasting, terwijl een Nederlandse werknemer de loonheffingskorting maandelijks ontvangt. Dit onderscheid is volgens de non-discriminatie bepaling in het Belastingverdrag Nederland-België niet geoorloofd.

Hoe dient een werkgever hiermee om te gaan?

Waarschijnlijk hebben werkgevers de loonadministratie al aangepast op het toepassen van loonheffingskortingen bij buitenlandse werknemers. Vanwege de non-discriminatiebepaling in het Belastingverdrag Nederland-België is het niet geoorloofd om dit toe te passen bij Belgische werknemers. Dit zou betekenen dat werkgevers de loonadministratie voor 2019 moet aanpassen voor Belgische werknemers. De loonprogramma’s ondersteunen deze situaties niet. Ons inziens is het daarom onredelijk te verwachten van een werkgever dat deze de loonadministratie aanpast. Bovendien loopt de werknemer op basis van de huidige inrichting geen schade op. De werknemer kan zijn aangifte inkomstenbelasting alsnog aanspraak maken op de volledige loonheffingskorting. Wel mag op basis van goed werkgeverschap verwacht worden dat de werkgever zijn Belgische werknemers informeert over het niet toepassen van loonheffingskorting en hen erop wijst dat de werknemer alsnog loonheffingskorting kan ontvangen door het indienen van de aangifte inkomstenbelasting 2019 of het aanvragen van een voorlopige teruggave.

Tot slot, de beperking van loonheffingskorting bij Belgische werknemers is van tijdelijke aard. De beperking van loonheffingskorting voor Belgische werknemers zal per 1 januari 2020 worden teruggedraaid en de verwachting is dat loonadministratiesystemen daarop zullen worden aangepast. Voor andere buitenlandse werknemers wordt de beperking niet teruggedraaid.

20 maart 2019

Auteur(s) en meer informatie: