Academie voor Advocaten

Advocaten worden in toenemende mate geconfronteerd met vragen op het gebied van pensioen, andere employee benefits en loonbelasting. De wet- en regelgeving wordt steeds complexer en heeft grote invloed op de belangen van werkgever, werknemer en (pensioen)uitvoerder.

Om de behoefte van advocaten aan kennis en signaleringsvermogen te faciliteren, heeft KWPS de Academie voor Advocaten in het leven geroepen. Op basis van de Regeling vakbekwaamheid is het mogelijk punten te verkrijgen door deel te nemen aan één of meerdere modules van de Academie.  

Gratis en in-house / online

Uniek aan de Academie voor Advocaten is de kosteloze deelname en het feit dat de modules bij u in-house worden verzorgd. Vanzelfsprekend kunnen we de modules ook online verzorgen.

Academisch niveau

Gedurende de bijeenkomsten wordt kennis gedoceerd en gedeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden, literatuur en jurisprudentie. Interactie en discussie staan centraal. Het niveau van de Academie wordt gewaarborgd door de academische achtergrond en ruime praktijkervaring van de docenten. Na het volgen van de opleiding heeft de advocaat parate kennis over onderwerpen die voor de praktijk van belang zijn.

Modules

De Academie biedt de volgende modules aan:

  • Inleiding pensioen (inclusief Wet Toekomst Pensioenen)
  • RVU-heffing 52% bij ontslag
  • Fusies en overnames (inclusief Wet Toekomst Pensioenen)
  • Werkingssfeer pensioen

Doelgroep

De modules zijn bedoeld voor alle advocaten die kennis willen vergaren over pensioen of hun pensioenkennis willen opfrissen.

Docenten

De modules worden verzorgd door één of meer van de volgende docenten:

mr. Jan-Olivier Kuijkhoven

drs. Natasja Winter

Patricia Zonneveld, MSc CPC

Duur

Iedere module duurt circa 1 tot 1,5 uur. Deelnemers kunnen op basis hiervan 1 opleidingspunt verkrijgen. 

Interesse?

Voor vragen omtrent het aanvragen en inplannen van een in-house module, online module, administratie en andere praktische kwesties kunt u contact opnemen met Patricia Zonneveld: e-mail: zonneveld@kwps.nl, telefoon: 06-53918814. 

Mail KWPS