Vervroegd uittreden en 52% RVU-heffing

In 2006 is de RVU-heffing in het leven geroepen die voor werkgevers, in het geval van afscheid van oudere werknemers, leidt tot 52% extra heffing voor de werkgever. De dreiging van deze RVU-heffing is zeer effectief gebleken omdat de meeste werknemers tegenwoordig doorwerken tot vlak voor de AOW-leeftijd. 

RVU-heffing voorkomen

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een werkgever om RVU-heffing te voorkomen:

  • Overtuigend kunnen aantonen dat er geen sprake is van een leeftijdsafhankelijk ontslag maar dat er één of meerdere andere objectieve redenen van doorslaggevende aard zijn om afscheid te nemen. 
  • Rekenkundig kunnen aantonen dat het bedrag niet voldoende is om te kunnen dienen als overbrugging naar de pensioendatum.
  • Gebruikmaking van de zogenaamde RVU-drempelvrijstelling.
  • Een alternatieve regeling die wettelijk gezien nooit een RVU kan zijn, zoals pensioenverbetering of een zogenaamde seniorenregeling. 

De werkgever heeft ter zake de RVU een onderzoeks- en afdrachtsplicht. Er kan dus niet worden afgewacht of de fiscus actie neemt. KWPS is hooggespecialiseerd in analyses van en oplossingen rond de RVU. Een RVU-heffing kan meestal (maar niet altijd) worden voorkomen. In twijfelgevallen, of voor alle zekerheid, kunnen wij voor afstemming met de Belastingdienst zorgen. 

Relevante brochure(s)

Checklist RVU 

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven of Dirk de Wit.