Vervroegd uittreden en 52% RVU-heffing

In 2006 is de RVU-heffing in het leven geroepen die voor werkgevers, in het geval van afscheid van oudere werknemers, leidt tot 52% extra heffing voor de werkgever. De dreiging van deze RVU-heffing is zeer effectief gebleken omdat de meeste werknemers tegenwoordig doorwerken tot vlak voor de AOW-leeftijd. 

RVU-heffing voorkomen

Er zijn meerdere mogelijkheden voor een werkgever om RVU-heffing te voorkomen:

  • Overtuigend kunnen aantonen dat er geen sprake is van een leeftijdsafhankelijk ontslag maar dat er één of meerdere andere objectieve redenen van doorslaggevende aard zijn om afscheid te nemen. 
  • Rekenkundig kunnen aantonen dat het bedrag niet voldoende is om te kunnen dienen als overbrugging naar de pensioendatum.
  • Gebruikmaking van de zogenaamde RVU-drempelvrijstelling.
  • Een alternatieve regeling die wettelijk gezien nooit een RVU kan zijn, zoals pensioenverbetering of een zogenaamde seniorenregeling. 

De werkgever heeft ter zake de RVU een onderzoeks- en afdrachtsplicht. Er kan dus niet worden afgewacht of de fiscus actie neemt. KWPS is hooggespecialiseerd in analyses van en oplossingen rond de RVU. Een RVU-heffing kan meestal (maar niet altijd) worden voorkomen. In twijfelgevallen, of voor alle zekerheid, kunnen wij voor afstemming met de Belastingdienst zorgen. 

Relevante brochure(s)

Checklist RVU-heffing 52% 

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven of Dirk de Wit.