Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn risico's voor zowel de onderneming als voor de werknemer. Er zijn verschillende oplossingen om de financiële gevolgen van deze risico's te verzekeren. 

Werkgeversrisico: verzuim en eigenrisicodragerschap

In Nederland zijn werkgevers verplicht ten minste 70% van het voor de sociale verzekeringen gemaximeerde loon van een werknemer te betalen voor de eerste 104 weken van ziekte of handicap. Daarna komen werknemers in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV. Hiervoor betaalt u voor iedere werknemer een premie. Wellicht is het voor u goedkoper om een verzekering af te sluiten. U bent dan eigenrisicodrager. 

Verzuimverzekering
Bij een verzuimverzekering neemt de verzekeraar de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte over van de werkgever. Hiermee is de verzuimverzekering een belangrijk instrument om het financiële risico van zieke werknemers voor werkgevers te beperken. Met een aanvullende MKB-verzuim-ontzorg-verzekering garandeert de verzekeraar voorts dat u aan alle wettelijke re-integratieverplichtingen voldoet. KWPS kan u assisteren bij het afsluiten van één of beide verzekeringen tegen een basistarief vanaf € 2.000 (exclusief btw). Wij voeren daarvoor de volgende werkzaamheden uit:

  1. Kennismaking en vormgeven van de gewenste verzekering
  2. Indienen offerteverzoek en rapporteren over kosten
  3. Implementatie van de verzekering

Eigenrisicodragerschap WGA en ZW
De werkgever die ervoor heeft gekozen niet publiek verzekerd te zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en dus eigenrisicodrager is, is verplicht een aparte verzekering af te sluiten. Deze verplichting is er niet voor de werkgever die ervoor heeft gekozen niet publiek verzekerd zijn voor de ZW (Ziektewet), maar ook hiervoor is een verzekering mogelijk. Met een private verzekering profiteert u mogelijk van het financiële voordeel: het verzekerd tarief is in dat geval lager dan het wettelijk standaardtarief. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een lage instroom in de WGA of ZW heeft. Onze tarieven voor advisering en begeleiding stellen we graag met u vast, aangezien deze afhankelijk zijn van de situatie van uw onderneming. 

Werknemersrisico: employee benefits

In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer te maken met een (grote) daling in het inkomen. Er bestaan diverse verzekeringen die voorzien in een uitkering aan de arbeidsongeschikte werknemer of een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Wij kunnen u assisteren bij het afsluiten van de volgende verzekeringen.

  • WIA-bodemverzekering
  • WGA-hiaatverzekering
  • WIA vaste aanvulling
  • WIA-excedentverzekering

KWPS kan u assisteren bij het afsluiten van één of meerdere verzekeringen tegen een basistarief vanaf € 2.000 (exclusief btw). Wij voeren hierbij de volgende werkzaamheden uit:

  1. Kennismaking en vormgeven van de gewenste verzekering(en)
  2. Indienen offerteverzoek en rapporteren over kosten
  3. Implementatie van de verzekering(en)

Relevantie brochure(s)

Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Pensioen en personeelsverzekeringen in Nederland

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Natasja Winter of Dirk de Wit