Pensioenharmonisatie en kwantificeren cao's

Bij het harmoniseren van pensioen en andere arbeidsvoorwaarden, de toepasselijkheid van of overstap naar een andere cao en in het geval van samenloop van cao’s komen er veel vragen af op de werkgever en diens advocaat arbeidsrecht. Wat kan KWPS ter zake betekenen?

  • Wij kunnen de volledige analyse en advisering inzake pensioen en andere verzekerde arbeidsvoorwaarden verzorgen; van beleid, onderzoek en kostenprojectie tot en met implementatie en onderhoud;
  • Ter zake de cao kunnen wij (in overleg met de advocaat arbeidsrecht) alle te kwantificeren elementen vaststellen, inclusief functiewaardering. Vervolgens maken wij een berekening van de verwachte kostenmutatie. Hierbij kunnen wij desgewenst een lange termijn projectie maken, op basis van de veronderstelde bestandsontwikkeling.

Met onze analyse weet de werkgever niet alleen welke rechten, verplichtingen en risico's er zijn, ontstaan of verdwijnen, maar ook wat daarvan het kostenplaatje en de langere termijneffecten zijn. 

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Natasja Winter of Dirk de Wit.