Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat alleen maar in belang toeneemt. De komende decennia is de arbeidsmarkt verkrapt en hoort dit onderwerp hoog op de agenda van de werkgever en de sociale partners te staan. 

Er is sprake van duurzame inzetbaarheid als een werknemer:

  • fysiek, mentaal en ook financieel in goede conditie verkeert;
  • een grote mate van motivatie heeft voor zijn of haar werk;
  • een binding voelt met de werkgever en zich gewaardeerd voelt;
  • de mogelijkheden heeft, krijgt en neemt om een hoge inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te hebben, ook als dat leidt tot overstap naar een andere werkgever.

Goede, passende arbeidsvoorwaarden dragen bij aan duurzame inzetbaarheid en het is daarom zinvol daar onderzoek naar te doen en in te investeren. 

Relevante brochure(s)

Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Jan-Olivier Kuijkhoven