Werkingssfeer pensioen

Ongeveer de helft van alle rechtszaken over pensioen betreft een geschil over de aansluiting bij een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. Vaak trekt een werkgever aan het kortste eind. Pensioenfondsen hebben uitgebreide opsporingsapparaten en voldoende middelen om de beste advocaten in te huren.

Het is voor werkgevers zaak proactief met dit onderwerp bezig te zijn en geen afwachtende houding aan te nemen. Doelredeneringen en onderschatting van de problematiek helpen niet, integendeel.

KWPS kan werkgevers en advocaten ondersteunen, niet alleen door een onderzoek te doen naar werkingssferen en te overleggen met pensioenfondsen maar ook alternatieven te onderzoeken en vast te stellen, zoals actuariële gelijkwaardigheid, een tijdelijke dispensatie of een andere bedrijfsstructuur.

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Natasja Winter of Dirk de Wit.