De-risken pensioensituatie

U heeft één of meerdere pensioenregeling(en) opgezet voor uw werknemers. Daarna wilt u zoveel mogelijk achterover kunnen leunen. Maar hoe zorgt u dan voor adequaat risicomanagement en hoe vult u uw zorgplicht richting werknemers in?

De-risken

Als u KWPS inschakelt voor het managen van de pensioenregeling(en) dan voeren wij allereerst een due diligence-onderzoek uit op de bestaande situatie. Het onderzoek omhelst juridisch, fiscaal, economisch en administratief onderzoek. We vragen daartoe informatie op, analyseren contracten, voeren steekproeven uit op de salaris- en pensioenadministratie en stellen kritische vragen aan de werkgever en de uitvoerder. Het doel is (potentiële) risico's te signaleren en deze in overleg met u te neutraliseren. Ook zullen wij aangeven of er versimpelingen te realiseren zijn. 

Beheer

Nadat eenmaal de-risking heeft plaatsgevonden, stellen we in overleg met u vast welke beheerwerkzaamheden door u en welke door KWPS zullen worden uitgevoerd. Voorbeelden van beheerwerkzaamheden zijn: 

  • (desgewenst) aan- en afmelden van werknemers in de pensioenadministratie;
  • berekenen of valideren van werknemersbijdragen;
  • verzorgen van (informatieve) pensioengesprekken met werknemers;
  • opstellen van een pensioengids met antwoorden op veel gestelde vragen;
  • aanpassen van default-opties zodat risico’s worden voorkomen of verminderd;
  • opstellen van pensioenbeleid en insurance control framework; of
  • controles op de pensioen- en salarisadministratie.

Relevante brochure(s)

Pensioencoaching

Vragen en informatie

Neem vrijblijvend contact op met Patricia Zonneveld of Natasja Winter.