Gewijzigde werkzaamheden door corona? Let op het Bpf!

De afgelopen maanden hebben veel bedrijven hun werkzaamheden aangepast om hun hoofd boven water te kunnen houden tijdens de coronacrisis. Door deze aanpassing van werkzaamheden of bron van omzet, kunnen bedrijven plotseling onder de verplichtstelling van een (ander) Bpf vallen. Wat te doen?

In Nederland kennen we een groot aantal verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf). Of een onderneming onder de werkingssfeer van een Bpf valt, hangt af van de werkzaamheden alsmede de verdeling van omzet of loonkosten. Als de werkzaamheden (en bijbehorende loonkosten en/of omzet) tijdens de coronacrisis zijn gewijzigd, dan kan (een deel van) het bedrijf onder de werkingssfeer van een Bpf komen te vallen. Dit hoeft niet te gaan om het bewust wijzigen van de werkzaamheden; een verplaatsing van het zwaartepunt doordat bepaalde werkzaamheden wegvallen is al voldoende.

Zijn de werkzaamheden van de onderneming slechts tijdelijk (voor een korte periode) gewijzigd? Officieel kan het Bpf dan een verplichte aansluiting opleggen. Zodra de werkzaamheden echter weer conform de oude situatie zijn, vervalt de verplichtstelling weer. Dit is niet alleen vervelend voor de onderneming en de werknemers, maar leidt ook tot administratieve lasten voor het Bpf. Het is dus de vraag of een Bpf actief op zoek gaat naar bedrijven met tijdelijk gewijzigde werkzaamheden.

Indien echter sprake is van werkzaamheden die blijvend (of voor een langere periode) zijn veranderd, is het aan te raden om een Bpf-check uit te voeren. Op deze manier kan zekerheid worden verkregen over een eventuele verplichting tot aansluiting bij een Bpf. Dit is van belang, omdat een Bpf de mogelijkheid heeft om met terugwerkende kracht premies te vorderen tot het moment dat het bedrijf onder de verplichtstelling viel, eventueel verhoogd met rente en boetes. Indien een bedrijf bij gewijzigde werkzaamheden niet tijdig een Bpf-check laat uitvoeren, kan de nota hoog oplopen.

1 juli 2020

Auteur(s) en meer informatie: