FD: 30-07-2009

Het Financieele Dagblad: 30 juli 2009

Toeslagenlabel beter helemaal van tafel

NATASJA WINTER

 

Onlangs heeft de AFM besloten dat het toeslagenlabel voor pensioen in 2009 niet gebruikt hoeft te worden. Pensioenuitvoerders mogen volstaan met een informatiebrief over indexatie. In 2010 dan een nieuwe poging? Wat mij betreft niet. Een label voor een auto of een koelkast kan er niet naast zitten. Pensioenindexatie 'voorspellen' is echter hetzelfde als de beurskoers van morgen weten. Voorspellingen over pensioen zijn alleen mogelijk als rendementen gegarandeerd zijn.

Om werknemers zogenaamd meer inzicht te geven in hun pensioen, besloot de wetgever dat er vanaf 2009 een toeslagenlabel moet komen. Een label dat indexatie (toeslag) in een pensioenregeling inzichtelijker maakt.

Er is veel tijd en geld geïnvesteerd om een voor ieder te begrijpen label te ontwikkelen. Dat is niet gelukt. Vanuit de praktijk is er de nodige kritiek geweest, niet in de laatste plaats omdat uit onderzoek is gebleken - alle inspanning van deskundigen ten spijt - dat de gemiddelde deelnemer het label verkeerd interpreteert. Veel mensen denken nog steeds dat het label de kwaliteit van de hele pensioenregeling weergeeft.

Vanaf april 2009 moest pensioenuitvoerend Nederland het toeslagenlabel opnemen in alle communicatie-uitingen. Op enig moment werd er al gesproken over uitstel tot juli 2009, maar onlangs heeft de AFM besloten dat het toeslagenlabel in 2009 niet hoeft te worden gebruikt. In deze economische tijden zou het tot verwarring kunnen leiden. De indexatieverwachting in het label bestrijkt namelijk een periode van vijftien jaar, terwijl de indexatieverwachting op korte termijn nu volledig anders ligt. 'Het toeslagenlabel, dat bedoeld is om de deelnemer op een begrijpelijke wijze te informeren over de toeslagverlening, kan dus verwarring wekken', aldus de AFM.

Volgens de toezichthouder gebruiken we het label dus wel zo lang het mooi weer is, maar zodra zich donkere wolken samenpakken niet meer, want dan is het label eigenlijk niet meer geschikt voor gebruik? Daarmee is naar mijn mening voldoende aangetoond dat het label absoluut niet geschikt is als betrouwbaar communicatiemiddel. Nog voordat het label is ingevoerd, is het al achterhaald door de praktijk. Deze kruik is gebarsten voordat ze te water is gegaan.

Drs. N.M. Winter is partner en pensioenconsultant bij KWPS.

Pensioenuitkering is soms een verrassing.

Copyright (c) 2009 Het Financieele Dagblad

 

 

Mail KWPS